На майка ми - с любов

Начало на блога

Обратно към всички Размисли ...

 

На майка ми - с любов

-

27.02.2017

-

Това лирическо отклонение се посвещава на майка ми, вече 84-годишна - да ми е жива и здрава - пострадала от имотна измама през 2013 г. (тогава беше на 80). Много я измъчиха, горката! Съсипаха я!  Обвиняваха я, че била пречела на калпавото им  псевдо-разследване! Искаха даже да я изкарат психически болна! Отнасят се с нея като садистичните идиотчета от Idiocracy.

 

-

Из "хемодиализния" ми роман, 2003 (там съм сестра Ани Боянова)

"Следобеда д-р Писалев постоя с нас в залата. Говорехме си смешки, като например:

-- Вие знаете ли как сбърках по телефона майката на Анито с нея? -- подхвана д-р Писалев разказ за една стара история, която се разказваше отново, когато дойдеха нови сестри, тоест свежи слушатели.

Сестрите се засмяха. Аз вметнах, преди още да е започнал разказа:

-- После майка ми само ходеше подире ми и питаше, кой е този лекар, женен ли е, откъде е, такива работи. Че ако и да сме женени, какво толкова, да не ни е газил трамвай, я! -- последната забележка винаги предизвикваше смях и разпалваше интереса на слушателите.

Д-р Писалев разказа историята. Нищо особено. Гласът ми е същият, като на майка ми и той, значи, ме сбърква с нея, като се обажда на нашите един ден, когато бях на разположение и оставих техния телефон, понеже бях отишла да се видим -- неделя беше, ден за семейството. За беда, не започнал малко по-официално, ами направо:

-- Ани, бързо идвай в болницата, че ми се ходи по сексуална нужда.

Това за сексуалната нужда си беше отделенска шега. Дежурният лекар, като си лягаше нощно време, казваше, примерно:

-- Е, хайде аз да вървя да положа морна трътка. Ще ме търсите, само ако ви се доходи по сексуална нужда."

 

 

-

Update 29.03.2017 - Майка ми почина на 15.03.2017.

-

 

ГРАМОТИ НА МАЙКА МИ (ПОСТРАДАЛАТА) - УЧИТЕЛКА С 37 ГОДИНИ СТАЖ!

Грамота за самоотвержен учителски труд - 1983 г.

Грамота за първенец в социалистическото съревнование за учебната 1985/86 г.

Поздравителен адрес по случай юбилея с пожелания за крепко здраве, радост и дълголетие - 1988 г.

Грамота за високи и трайни успехи в учебно-възпитателната дейност и за активна обществено-полезна дейност


-

Обратно към всички Размисли...

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

 

 

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1083

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.