Искаме месец отсрочка за казуса „Зелена карта"

Начало на блога
 

Този материал е част от Статии и предавания за застрахователни измами

Публикувано във факти.бг на 22.05.2019
Преговори се водят с Munich Re за презастрахователен договор


Българското бюро „Зелена карта" е постигнало отсрочка от един месец, за да намери презастраховател и да се регулира казуса със „Зелена карта" за българските автомобилисти.

Това е едно от изискванията, за да се вдигне мониторинга. Презастрахователният договор е за близо 9 млн. евро. По неофициална информация на ФАКТИ
преговаряме с един от лидерите на застрахователния пазар Munich Re.

Договорът трябва да е едногодишен. Той трябва да бъде сключен със задна дата от 1 април 2019 г. до 31 март 2020 г. Трябва да се припомни, че ако до месец Българското бюро „Зелена карта" не успее да сключи договор с презастраховател, то ще ни бъде наложена санкции от най-малко €100 000 месечно до изпълнение на изискването за презастраховател.

Презастрахователният договор е необходим, за да гарантира изплащането на щети в чужбина, причинени от автомобили с български полици. Порочната практика да не се плащат тези щети доведе до налагане в края на 2018 г. мониторинг от Международното бюро "Зелена карта" над българското.

Припомняме, че мониторингът беше наложен на 1 декември 2018 г.


В писмо от Съвета на Бюрата, подписано от генералния секретар Грит Флоре, е изпратено на 7 декември. То е получено в България на 10 декември.

Санкцията е наложена от Съвета на бюрата "Зелена карта" заради неплащане на щети от катастрофи с български автомобили в чужбина.

На този етап страната остава в гаранционната схема и проблемът няма да засегне водачите, които пътуват зад граница.

От България се искат три мерки: внасяне на обща банкова гаранция от €4 млн. , ежемесечни справки за финансовото състояние на българското бюро "Зелена карта" и сключване на общ презастрахователен договор.

-

Начало на блога
 

Този материал е част от Статии и предавания зa застрахователни измами

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1830

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.