15.05.2017 Разговор с пр. Лещаков

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с ВТАП

 -

Разговорът е проведен на 15.05.2017 по инициатива на апелативния прокурор. Няколко минути от началото липсват. Записала съм само моя глас. Аудиозаписът е приложен към писмо от същата дата до ВТАП, изпратено с копие до ВСС.

-

Аудиозапис

Имате ли нещо против...? Да, много Ви моля, имате ли нещо против да запиша разговора ни? За да бъда сигурна!

-

(казва, че знае, че записвам и няма нищо против)

-

Да, записвам, записвам, да!

-

(говори, че се работи много сериозно, а аз "кимам")

-

Да. Да? Да.

-

(казва, че няма защо да се притеснявам)

-

Не, аз се притеснявам, защото много време стана и ...

-

(пак повтаря, че много сериозно се работи)

-

Да, разбирам, но аз нямам отговор! Нямам!

-

(уверява ме, че ще имам)

-


Да.

-


(пак ме уверява)

-

Да, ама по телефона, разбирате ли?

-

(пак ме уверява)

-

Ми просто да отговори, бе, защо да мълчи? Аз не мога да разбера това. Станаха вече 14 месеца.

-

(интересува се кой ни е адвокатът, имаме ли адвокат, консултирали ли сме се с адвокат)

-

О-о, над 20 плюс няколко нотариуса, но не съм ангажирала един постоянен. Ако това Ви интересува, дали един постоянен, не, не е един постоянен, защото ...ъ-ъ ... при адвокатите един каже едно, друг каже друго и е необходимо, както и при лекарите, да се ходи на много места и да са ... всички са така ...

-

(казва, че двама юристи - 4 мнения)

-
Ха така!

-
(пак ме уверява нещо)

-
Не, аз не съм любител на телефонните контакти.

-
(нещо обяснява за трудности)

-

Ама не е трудно, бе! Те имат ... тоя кмет и неговите приятели ...

-
(говори общи приказки, прекъсвам го)

-

Абе туй е достатъчно! Ако се абстрахират от всичко друго, макар че нали там трябва да направят пълно, всестранно и к'во беше разследване, ако се абстрахират от всичко друго, само кмета да хванат, е достатъчно.

-

(казва, че на кмета не му е за първи път)

-
Да, той е вече осъждан.

-
(пак уверения)

-
Абе, стана много дълго времето и аз нямам никакъв отговор всъщност. Бих казала, че вече 2 години и половина станаха от края на 2014 година, когато бях писала до първия наблюдаващ прокурор, а тя тогава може би се притесни, че  посочих, нали, директно нотариуса като главен виновник и ... (ето го писмото до 1-вия набл. прокурор от края на 2014)

-

(пак ме уверява)

-
Ама аз, за какво тия телефони? Аз Ви казах, аз съм против това контактуване по телефона. Едно кратко писъмце, че имат предвид всички неща, които са подадени, работи се, сериозно отношение ... Няма нищо такова и човек се успокоява, ама аз дори не съм конституирана като пострадала, сега не знам изобщо  ... Трябва да бъда разпитана. Никой не ме търси за нищо!

-
(...)

-
Да, да, да. И тя, горката ми майка, толкова я бяха изтормозили!

-
(...)
Да, да. И досега винаги казвате, няма причини за намеса, все нямало причина за намеса, все всичко било направено, пък времето си минава ...

-

(минаваме на тема срокове; пр. Лещаков казва, че по принцип срокът е 2 месеца)

-

Абсолютно! Обаче нямам предвид 2-та месеца по  234 като нов срок със право на удължаване. Аз последно за това им писах. (до админ. р-л на РП-Плевен на 11.05.2017, бел. моя, Р.С.)

-

(казва, че много е станало)

-

Ама много стана, верно е, да. Сега ми се струва, че ще удължат срока.

-
(...)

-
Сега във момента моля за ...

-
(...)

-
Не бе, искам да кажа, че срокът не може да бъде удължаван във момента повече от 7-ми или 8-ми юни някъде се получава... Ало?

-
(...)

-
Ами то е възобновено. Не е отменено постановлението за спиране. Възобновено е по решение на самия наблюдаващ прокурор. Тогава важи 3-тата алинея ли беше, к'ва беше, забравих, от 245 ли беше? Това означава, че тече старият срок. Той нали примерно го е прекратил на 17.11.2016 (моя грешка: не го е прекратил, а спрял, бел.моя, Р.С., 29.06.2017), макар че тая дата я е поставил така доста произволно, понеже го е извел чак на 20-ти февруари, след края, изтеклия, но да речем, че му се признае датата 17-ти ноември. От 17-ти ноември до 12.01.2017 са около 2 месеца без 5 дена. И тия 2 месеца без 5 дена се броят от 12-ти април, от датата на възобновяване.

-

(казва, че трябва да се говори с колегата - наблюдаващия районен прокурор)

-

Аз имам някакъв телефон на колегата (тук малко смешно става, че използвам по инерция думата "колега" за районния прокурор, бел. моя, Р.С), но бих искала да знам, че  ... бих искала да знам, че вие знаете това нещо, 'щот ми се струва, че пратих,  нали, до районна прокуратура  едно писъмце последно, беше потвърдено от Вас, от Окръжна, от ВСС, но от Районна не го потвърдиха, в което поставих въпроса за срока. И се опасявам, че са го удължили вече. Щото трябва един месец преди края, нали, преди изтичане на срока, да подадат искане.

-
(казва, че било логично)

-
Не, не е логично! Понеже не е било отменено постановлението! Когато се отмени, тогава тече нов срок. А когато не се отмени, а се възобнови, се счита, че то е правилно и законосъобразно.

-
(...)

-
Е, да, но ми се струва, че сега те ще го удължат пак с 4 месеца след първите два, ще сметнат, че им тече нов срок, пък то не им тече нов  (познах,  удължили са го до 07.10.2017, бел. моя, Р.С., 29.06.2017)

-
(...)

-
Добре ли е  или как е?

-
(да бъда спокойна)

-
Ама аз ще бъда спокойна (смея се), ако получа отговор. Вижте сега, така, както го казвате, прилича ми на "Няма сега да се лъжеме! Вервайте ни!" Аз ви вярвам. Аз много уважавам Прокуратурата като институция, но това, което правят ..

-

(да не се притеснявам!)

-
Много, много съм притеснена!

-
(за земите ли съм притеснена?)

-
Не, не е само заради земите! По принцип съм притеснена! Как може една прокуратура да работи по такъв начин? Това не е професионално, това е несериозно! Просто не знам какво да кажа друго. Сега, ако Вие смятате, че им тече нов срок и ще удължават още 4 месеца и още 4 месеца и още не знам колко си, просто, извинявайте, ама то човек трябва да си знае малко НеПеКа-то (НПК - Наказателно-прецесуален кодекс)! Не знам вече к'во да кажа (въздишам).

-
(...)

-
Ще ме викат ли мен на разпит или няма да ме викат? Каза ли нещо пр. Луканов?

-
(щели били да ме викат - смее се)

-
Ама кога ще ме викат? (смея се) То стана вече, мина 1 месец, месец и 3 дена, откакто го е възобновил и не ме вика.

-
(...)

-
Що не ме вика?

-
(казва, че много е зает и трябва писмено, иска да прекрати разговора)

-
Да, писмена кореспонденция е най-добре! Благодаря Ви и всичко най-добро и на Вас! Дочуване!

-

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с ВТАП

 -

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1264

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.