16.02.2017 В очакване на постановлението за спиране на ДП-то

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Този материал от част от т.нар. лирически отклонения

-

           Вече е 16.02.2017, а още не сме получили постановлението за спиране от 03.01.2017. Админ. р-л на РП-Плевен твърди, че не е спряно.

           В момента тече кореспонденция за изясняване на въпроса, дали е спряно ДП-то или не е спряно. От ОП-Плевен изпратиха две писма до РП-Плевен на 10.01.2017: 1, 2 и още едно на 17.01.2017. Отговор няма. От ВТАП изпратиха пет писма до РП-Плевен - на 13.01.2017, 24.01.2017, 01.02.2017, 02.02.2017 и 10.02.2017. Отговор също няма. 

           Успоредно тече и кореспонденция с админ. р-л на РП-Плевен във връзка с жалбата на майка ми срещу бившия набл. пр. Ивета Маркович. Тази преписка беше прекратена на 24.01.2017 и още веднъж - на 31.01.2017 и още два пъти след това: на 06.02.2017 и на 07.02.2017 (датите на съобщенията са респ. 25.01, 01.02., 07.02 и 08.02, но отдолу пише, че данните са актуални към предходния работен ден). Много е странно това 4-кратно прекратяване.

           На 11.02.2017 на сайта на ПРБ се появи съобщение, че на 09.02.2017 и от ВКП са изпратили писмо до РП-Плевен с искане за справка.

           На 13.02.2017 майка ми изпрати молба за проверка до ВСС.           Какво всъщност става в РП-Плевен от 03.01.2017 насам?

Защо е спряно ДП-то, а не изпращат постановлението за спиране вече повече от месец? И защо мълчат, въпреки 9 бр. писма от горестоящите прокуратури до РП-Плевен?

(кратък анализ на ситуацията)

            Първо, да изясним кога се спира ДП. По принцип, ДП се спира, ако деецът умре, полудее или избяга (укрие се).

            В нашия случай не е изключено прокурорът от РП-Плевен да се е опитал да повдигне обвинение срещу "тримата глупаци" - лъже-пълномощника на майка ми, кмета и приятеля му по лов.

            Логично. И съдът каза да го направят - още преди година.

            Обаче:

              - първият може да се е укрил (това е Станимир - той ми се обади есента, заплашваше, че ще ни съди с Валя Ахчиева, но се усещаше, че е паникьосан);

              - вторият да е полудял (това е кметът - още през 2014 на очната ставка разправяше на всички във фоайето, че бил развил страхова невроза, ходел на психиатър и пиел хапчета);

              - третият да е легнал тежко болен (това е приятелят по лов на кмета, той е възрастен, има кръвно, Лаймска болест и какво ли още не).

           Ако са изпуснали тия тримката, ще трябва да преминат на по-горното ниво - н-к ОСЗ-Д.Митрополия с нейните "преписи" от решения на ПК, които председателят на Нотар. камара по телевизията нарече "документи с невярно съдържание". А май не им се иска. Да не говорим пък за нотариус 007 - там направо не им стиска.

           Иначе при нас има богат избор от кандидат-обвиняеми. Нито едно длъжностно лице не си е свършило работата, както трябва, вкл. и съдията по вписванията, която 4 пъти е поправяла грешката в площта на най-голямата нива, без да каже на нотариуса (съдиите по вписванията нямат право да поправят грешките в нот. актове).

             Според мен, най-виновен е нотариус Иванов.

             Не стига, че не си е свършил работата, ами и се изтъпани по телевизията да разправя пред всички, че майка ми била имала два титула за собственост - вписан и невписан. Нямало било значение с кой от двата ще се извърши сделката. И едното било титул за собственост, и другото.

           Да, ама не, както обичаше да казва покойният вече Петко Бочаров.

           Категоричното становище на нотариус Димитър Танев, председателя на Нотариалната камара, е, че невписаните документи не са легитимиращ документ за собственост. Цитирам от стр. 2 на статията му "Непрекъснатостта на вписванията и правната сигурност", Нотариален бюлетин №2/2016 г.:

          "Забраната обаче за приемане като доказателство на легитимиращ документ за собственост на невписан акт съществува само по отношение на нотариуса. Само в нотариалните производства съществува изрично задължение на нотариуса да следи документа за собственост да е вписан, след като той е акт, с който се прехвърлят или изменят вещни права, а от 2001г. и признават вещни права."

          Доскоро смятах, че забраната, която се отнася само за нотариусите, е от 2008 г. Оказа се, че е била в сила още от 1927 г.

           "Впоследствие през 1927 г. - пише на същата страница в същата статия, - с въвеждането на новата ал.3 на чл.34 от Закона за нотариусите и околийските съдии, които извършват нотариалните дела (отм.), се въвежда забраната за нотариуса да извършва нов акт, ако актът на отчуждителя подлежи на вписване, а не е бил вписан. Същата забрана е възпроизведена и в сега действащия ГПК ,чл. 586, ал. 4 - „Когато документът за собственост на праводателя не е вписан, нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан".

            Забраната е съществувала и в предишния ГПК -  чл. 482, ал. 4.

            Освен това:

            - приложените от Иванов 007 невписани документи като "доказателство", че е извършил проверка на собствеността на продавача, не са документите за собственост, с които се легитимира майка ми (тя има нот. актове на свое име, вписани в СлВп-Плевен);

           - приложените от Иванов 007 невписани документи са били представени в кантората му под формата на зле заверени преписи (без дата на заверката, без надпис "Вярно с оригинала", с променени имена на издателите и без нито един техен подпис);

           - зле заверените преписи не са били направени от оригиналите (за това има и показания на н-к зем. служба Д.Митрополия);

           - Иванов 007 е променил названията на представените му в лъже-препис невписани документи така, че на практика да са напълно непроследими след унищожаване на нот. дела от архива му (по закон се пазят само 5 години, което означава, че унищожаването на архива с нищо няма да му помогне, даже ще му навреди);

           - Иванов 007 е променил и номера на заверката на съдържанието на представеното му пълномощно (№2-А), тъй като, по собствените му показания, този номер е трябвало да бъде №3, за да е пореден на номера на заверката на подписа №2, иначе не е валиден. В регистъра на кметството - очаквано - се оказа, че не е отбелязана заверка на съдържанието на пълномощното нито под пореден, нито под непореден номер, нито пък под фамозния №2-А.


            Много загубен нотариус. И още по-загубени прокурори. Ние от кое време сме разбрали как е станала измамата, а те още се чудят и маят. Честно казано, аз никога не съм очаквала да си върнем имотите. Мислех, че щом майка ми се е подписала, нямаме шанс. Просто ми беше интересно да разбера как точно е станало. Е, разбрах. Измамата е станала благодарение на една сюрия глупаци на отговорни длъжности - кмет, който не знае как се заверява пълномощно, н-к зем. служба, която не знае как се издава препис, нотариус, който не знае как се провежда нотариално производство. И накрая, върхът на черешката - прокурори, които не знаят как се разследва имотна измама. Незнайковци!

-


Обратно към всички лирически отклонения

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1052

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.