14.05.2016 16 кметове на села в Кюстендилско ще имат достъп до системата за електронни подписи

Начало на блога

Обратно към всички проблеми с кметските пълномощни

15.04.2017

Р. Стоянова

-

14.05.2016 16 кметове на села в Кюстендилско ще имат достъп
до системата за електронни подписи (ако линкът не работи,
натисни тук)

Пояснение. Когато попаднах на тази статия, си помислих, че достъпът на кметовете е осигурен, за да качват пълномощните в ел. регистър на пълномощните, поддържан от Нотариалната камара съгл. разпоредбата на чл. 2б от Наредба №32 за архивите на нотариусите, в сила от 13.03.2016, който гласи, че на длъжностни лица и държавни органи се предоставя "право на безвъзмезден достъп до информационната система" на Нотариалната камара с квалифициран електронен подпис. Няколко часа по-късно намерих информация, че целта на промяната от 2016 е била по-скромна - само да позволят на някои длъжностни лица (без кметовете) да правят справка в информационната система по въпроси, свързани с дейността на търговските дружества (фирмите). Така че тази статия не се отнася за проблемите с кметските пълномощни. Тя е само за мерките, предприети с цел улесняване достъпа на кметовете до базата данни за населението.

                Новината и така пак си е хубава, но голямата промяна не е от 2016, а от 2017 г., когато за пръв път е предложено кметовете да  бъдат задължени да качват пълномощните е ел. регистъра. В момента, когато пиша това, предложението все още е на етап обществено обсъждане, но предполагам, че ще бъде прието.

-

Начало на блога

Обратно към всички проблеми с кметските пълномощни

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1144

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.