02.10.2023 От ОС-Плевен

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

Неподписан имейл от ОС-Плевен, който възпроизвежда приложеното към него ръкописно становище неизвестно от кого, надраскано върху текста на придружаващия имейл, с който бях изпратила до ОС-Плевен последната, 4-та част от писмото до РС-Плевен от 25.09.2023 с копие до ОС-Плевен (изпращането стана на части поради големия обем на писмото от 25.09.2023).

.

Subject:

Re: писмо до Председател ОС-Плевен - част 4 последна

Date:

Mon, 2 Oct 2023 13:20:09 +0300 (EEST)

From:

ОКРЪЖЕН СЪД <os_dela@abv.bg>

To:

Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>


.
Здравейте!

Формулираните от Вас в  т.1 и т.2 на раздел "Заключение" на молбата и искания са от компетентността на Служба по вписвания и едва в случай , че по тях бъде постановен отказ, ще може да бъде обжалван пред ОСПЛ, който в рамките на производството по обжалване би могъл да даде изрични указания на съдията по вписвания в случай, че е отменил отказ за исканото вписване.

.

>-------- Оригинално писмо --------
>От: Rennie Stoyanova rennie@softisbg.com
>Относно: Re: писмо до Председател ОС-Плевен - част 4 последна
>До: ОКРЪЖЕН СЪД <os_dela@abv.bg>
>Изпратено на: 26.09.2023 11:27

.

Много Ви благодаря!

Първото приложение е писмо от г-жа Найденова със становище на съдия по вписванията и пет справки по 7 страници или общо 39 страници. То е в отговор на моя молба за проверка от 28.07.2023 с копие до г-жа Сахатчиева. От ОС не съм получавала отговор. При предишната проверка, по моя молба от 12.04.2023, изпратена пак така - до г-жа Найденова с копие до г-жа Сахатчиева, в началото на май получих и отговор от СдВп, и съдебно разпореждане от съдия Стефан Данчев. Тогава ставаше дума за проблеми със заличаване на възбрана, а сега - на ИМ.

Хубав ден!

.

On 26.09.23 г. 11:06 ч., ОКРЪЖЕН СЪД wrote:

Документите са получани в ОС - Плевен.
.
>-------- Оригинално писмо --------
>От: Rennie Stoyanova rennie@softisbg.com
>Относно: писмо до Председател ОС-Плевен - част 4 последна
>До: ОКРЪЖЕН СЪД <os_dela@abv.bg>
>Изпратено на: 25.09.2023 18:11

Тук е  част 4, последната (съдържание: приложения 3-14 към писмо до
Предс. на РС-Плевен от 25.09.2023 г. с копие Предс. на ОС-Плевен)

.
Уважаеми служители от ОС-Плевен,

Приложено изпращам на части писмо до г-жа Весела Сахатчиева, Председател
на ОС-Плевен, на основание чл. 86, ал. 1, т.6 от ЗСВ. Писмото е копие от
писмо до г-жа Председател на РС-Плевен отн. становище на съдия по
вписванията с приложени към него справки. Към писмото има 14 приложения.
Всички файлове са в pdf формат.


Моля да бъде предадено на г-жа Председател и Админ.р-л на съда.

Благодаря предварително.

С уважение,
Ренета Тодорова Стоянова, 66 г. ЕГН 57...
гр. Варна 9010, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80
Моб. тел. 0888 60 90 72, Електронна поща:  rennie@softisbg.com

.

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2661

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.