Кметове и консули ползват регистър на Нотариалната камара

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

 

Тази статия е част от темата  "Проблеми с кметските пълномощни"

-

Кметове и консули ползват регистър на Нотариалната камара

 

Публикувано във факти.бг на 12.05.2012

-

Кметове и консули ще вкарват завещания в информационния регистър „Единство" на Нотариалната камара, съобщи председателят й Димитър Танев на семинар „Нотариусът в помощ  на публичната  администрация". Семинарът бе организиран от Нотариалната камара с кметове и консули в Девин.

Консулите и кметовете ще могат да извършват  вписванията в регистъра безплатно и това ще помогне да бъдат избягвани грешки и извършвани измами с недвижими имоти. Законово това и сега е разрешено, но градоночалниците и консулите не са се възползвали от възможността. Кметовете ще извършват вписвания в регистъра само в общините, където няма нотариуси. За целта е необходим само компютър и интернет.

Идеята е възникнала преди година, а днес се правят първите стъпки.

-

Забележка. Пет години по-късно, на 21.02.2017, Димитър Танев пак повтаря същото пред Ева, репортерката на "Господари на ефира" (вж видеото,  изказването на Танев е някъде около 4-тата минута): "Искаме кметовете да въвеждат своите пълномощни в информационната система на Камарата. За това трябват 4000 електронни подписи, но нямат средства. Това може да стане по друг начин, по друг защитен начин, така че да не се дават тези пари."

        А три години преди интервюто от 2012 за "Факти", още през 2009 г. Танев изказва категоричното си мнение, че: "При представяне на пълномощно за продажба на недвижим имот нотариусът ще е длъжен да провери в електронния регистър дали то е валидно. Ако изповяда сделка на базата на пълномощно, което не е в регистъра, ще носи имуществена отговорност." 

-

Пълномощните  и завещанията влизат в сървърите, както и оттеглянията от тях. По този начин ще може да се проверяват и завещания от чужбина. България в скоро време ще бъде включена в европейската електронна система на завещанията,  където са страни от ЕС и Петербург.

 

Обратно към материалите "Проблеми с кметските пълномощни"

 

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система


Публикувано във факти.бг: Публикувано във факти.бг:

Кметове и консули ще вкарват завещания в информационния регистър „Единство" на Нотариалната камара, съобщи председателят й Димитър Танев на семинар „Нотариусът в помощ  на публичната  администрация". Семинарът бе организиран от Нотариалната камара с кметове и консули в Девин.

Консулите и кметовете ще могат да извършват  вписванията в регистъра безплатно и това ще помогне да бъдат избягвани грешки и извършвани измами с недвижими имоти. Законово това и сега е разрешено, но градоночалниците и консулите не са се възползвали от възможността. Кметовете ще извършват вписвания в регистъра само в общините, където няма нотариуси. За целта е необходим само компютър и интернет.

Идеята е възникнала преди година, а днес се правят първите стъпки.

Пълномощните  и завещанията влизат в сървърите, както и оттеглянията от тях. По този начин ще може да се проверяват и завещания от чужбина. България в скоро време ще бъде включена в европейската електронна система на завещанията,  където са страни от ЕС и Петербург.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1088

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.