Районен прокурор Ахилесов и Главен прокурор Тазобедрев

Начало на блога

Този материал е част от Хуморески и гротески

-

 

 Резултат с изображение за astonished

Дата на публикация: 06.06.2019

-

 - Пак ли ти, бе, Здравко? Ти ли бе, пак ли ти? Пак ли?

- Тъй верно, прокурор Тазобедрев, пак аз!

- Що ли те питам? Ти си пак и си тъпак! Сядай!

- Благодаря, прокурор Тазобедрев.

- Знаеш ли за какво те повиках?

- Ами за онова ДеПе сигурно, дето ме наказаха.

- Здравкоо,ти си бил много умен, бе! Умен си бил, бе Здравко!

- Е, мии...

- Кажи сега, Здравко... Сега кажи ...

- Да, прокурор Тазобедрев?

- Не го ли повдигна туй обвинение, бе Здравко? Туй обвинение не го ли повдигна? Обвинението, викам, не го ли повдигна?

- Не съм още, прокурор Тазобедрев. Още не съм.

- Колко години станаха, бе Здравко? Откога го тътрузиш туй ДеПе? Тук ДеПе откога го тътрузиш? Отговаряй, бе!

- От две и тринайста, прокурор Тазобедрев, от 20-ти декември две и тринайста.

- Колко години станаха, питам? Годините колко станаха? Годините!

- Само шест, прокурор Тазобедрев. Утре я почваме седмата.

- И какво правите там в Плевен, че не повдигате обвинение? Там в Плевен, какво правите? Повдигнете го това обвинение, бе Здравко! Обвинението, викам, го повдигнете! До тука ми дойде от вас! Оная кучка жалба след жалба пише, главата ми бръмна, ей! Бръмна ми главата, ти казвам! Айде, повдигайте го това обвинение, бе Здравко, обвинението по чл. 212, ал. 1 повдигайте!

- Не можем, прокурор Тазобедрев.

- Как така не можете, бе Здравко? Какво значи не можете? Не можете, какво значи? Айде отговаряй! Какво си се скумросал такъв? Скумросал такъв, скумросал. Като скумрия скумросал! Айде бе, скумросания! Да не те скумросам и аз!

- Не можем, прокурор Тазобедрев.

- Ай стига си повтарял едно и също. Едно и също стига си повтарял!

- Не можем да определим адресата на измамата, прокурор Тазобедрев.

- Каквоо?!! Адресатът на измамата, Здравко, е лицето ...

- Знам, прокурор Тазобедрев, ама тя му е майка.

- И какво като му е майка, бе Здравко? Майка като му е, какво? Колко майки са били измамени, ей! Майки измамени! Измамени майки! 

- Не е само това, прокурор Тазобедрев.

- Какво друго е, Здравко? Друго какво е? Айде отговаряй, де!

- Оная кучка иска да се конституира като частен обвинител.

- Каквооо?! Разкарай кучката! Кучката разкарай! Айде бе, толкова ли не знаеш как да я разкараш? Здравков не може ли да я разкара?

- Ами аз това чакам, прокурор Тазобедрев, Здравков да я разкара.

- Така кажи, бе Здравко! Здравко, така кажи бе, моето момче!

- Прокурор Тазобедрев! Може ли да ви помоля нещо?

- Какво, моето момче?

- Да се обадите на Здравков за по-сигурно ...

- Здравкоо, изчезвай веднага! Веднага изчезвай оттука, ти казвам! Аз ли да ти върша работата, бе Здравко? Да ти върша аз работата? Твоята работа да върша! Марш оттука! Ама-хаа!

-

Начало на блога

Този материал е част от Хуморески и гротески

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1877

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.