Как се краде имот в България - Дойче веле, 26.11.2016

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

-

Как се краде имот в България

Дойче Веле, 26.11.2016  Автор: Николай Цеков

(ако линкът не се отваря, натиснете тук)

Най-важното от статията:

При сегашното състояние на съдебната власт и МВР в България няма имот, който да не може да бъде заграбен от добре организираната имотна мафия.

Частната собственост е неприкосновена, е записано в Конституцията. Но трябва да има някаква грешка, защото правото на собственост и неговата защита са всичко друго, само не и неприкосновени в България.  

Не са само новините за наглите присвоявания и комбинации на имотната мафия, впрочем сраснала се с държавата и съдебната система, които ни дават основание да направим тази констатация. Всички класации за състоянието на правосъдните системи и защитата на правото на собственост по света регистрират българския феномен на процъфтяващите и почти ненаказуеми имотни измами.

Краденето на имоти и фирми в България несъмнено е дело на добре организирани групи от поръчители и изпълнители под чадъра на корумпирани служители в съдебната система, нотариуси, полицаи и всички свързани с регистрацията, надзора и опазването на собствеността институции.


Преди четири години електроинженер от София и неговата братовчедка най-неочаквано установяват, че техни незастроени наследствени имоти в близост до София са се сдобили с нов собственик - някаква фирма за търговия с недвижима собственост. Притежаваните от двамата роднини хиляда квадратни метра земя са обсебени с фалшив нотариален акт и „продадени" на фирмата за 620 хил. лева. При заграбването обаче в сделката са допуснати груби грешки - използван е номерът на нотариален акт за апартамент и всичко е вписано в имотния регистър на софийски район от времето на социализма, който не включва въпросното землище. На първа инстанция съдът обаче категорично отхвърля иска на пострадалите и ги осъжда да платят съдебните разноски на мошениците, а делото продължава да се точи на втора инстанция с абсолютно непредвидим изход. Любопитно е също, че въпросната фирма не търси отговорност от хората, които са я измамили, а предлага на пострадалите да оттеглят иска си срещу нищожна част от сумата, която е била заплатена по документи на измамниците.

Вина носи и съдебната система

Масовото присвояване на чужди имоти, извършвано често и от близки роднини на жертвата, имаше своя пик през 2011-2012 година. Навярно шокът от това, че дори шефът на Административния съд в Бургас бе осъден на първа инстанция за собственоръчно фалшифициране на нотариални актове в служебния си кабинет, бе причина за появата на някакво противодействие срещу това социално зло (например през 2012 г., след поредица скандали с пострадали от имотни измами у нас чужди граждани, по европейски проект е създаден "информационен сайт за подпомагане на чуждите граждани в процеса на придобиване и управление на недвижими имоти в България": http://www.property-in-bulgaria.bg/ към Агенцията по вписванията, където се предлага ценна информация за покупко-продажба, документи, данъци, имотни измами и др. на български, руски и английски език, бел. моя, Р.С.)

В прокуратурата, и особено сред разследващите полицаи, почти няма специализирани в имотните измами служители.

Прокурорите отказват да разследват мошениците (по две причини главно: от мързел и от колегиалност; почти няма имотна измама, в която да не е замесен техен колега-юрист - адвокат  или нотариус, вж. Мълчанието на прокурорите, бел. моя, Р.С.)

 

Къде е кадастърът?

В България и досега няма изцяло дигитализиран имотен кадастър, който да съдържа информация за поне 50 години назад. Номерата на имотите в регистъра могат да се менят едва ли не всяка седмица, което улеснява мошениците и обърква правосъдието. А именно по тези номера би могла да се провери цялата история на имота и да се хванат опитите за неговото обсебване.(вж Дългото създаване на имотен регистър, бел. моя, Р.С.)

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/881

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.