Два титула за собственост на едно и също лице

Начало на блога

Този материал е част от Лирически отклонения

-

Неуспешен опит за дискусия във фейсбук форум за АДВОКАТИ:

 

Чували ли сте за продавач с два валидни титула за собственост - вписан и невписан? За един и същ имот!

(харесано от двама)И по-конкретно, чували ли сте за разваляне на сделка поради това, че продавачът е представил само невписания си титул, като е укрил от нотариуса и купувача, че разполага с вписан?

(тишинa)


Сигурно се досещате, че става дума за реален случай - имотна измама със земите на майка ми. Майка ми е била продавач чрез пълномощник. Пълномощникът всъщност е този, който е укрил от нотариуса и купувача, че майка ми има вписан титул. Защо е укрил? Много просто! Защото не е успял да се добере до него. Измамник, с една дума. Но пък от друга страна, според закона, всичко, което извърши пълномощникът, е за сметка на упълномощителя, нали? Та значи, да не се окаже накрая, че майка ми е престъпникът укривател?

(тишина)Купувачът е била майката на пълномощника. Тя веднага е продала на друг, той на трети, третият обратно на втория, вторият - обратно на майката на пълномощника, след което тя за втори път е продала, в рамките само на седмица, на друг, извън кръга. Нито един от купувачите няма сметка да оспорва сделката, тъй като всички са купували на данъчна оценка и ако сделката се развали, ще трябва да пият по една студена вода, освен ако някой си е подготвил "обратно писмо", но едва ли.

(тишина)


Нотариусът е трябвало да впише представения титул - съгл. чл. 586, ал. 4 от ГПК: "Когато документът за собственост на праводателя не е вписан, нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан". Запитан защо не е изпълнил императивната разпоредба на закона, отговаря, че така и така е имало вписан титул, т.е. грешката е вярна.

(тишина)

Аз пък си мисля - дали не греша? - че ако нотариусът беше спазил чл. 586, ал. 4 ГПК и беше вписал представения титул, отдавна да сме "съборили" дублиращото вписване и заедно с него - всички сделки след това.

(тишина)

***

Още по темата: Нотариус Иванов 007 в националния ефир

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/853

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.