13.12.2017 До СГП - сигнал за фалшив протокол за ПТП

Subject: сигнал за фалшив протокол за ПТП
Date: Wed, 13 Dec 2017 15:42:51 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: rp_sofia@prb.bg, GF <GF@gfund.bg>, delovodstvo@fsc.bg, priemna@mvr.bg, rs_dobrich@abv.bg, vkp@prb.bg, rp_dobrich@prb.bg, comm-rep-sof@ec.europa.eu, Валя Ахчиева <otkrito@bnt.bg>Сигнал за фалшив Протокол за ПТП № 0131717 от 08.06.2017, съхраняван в ЗАД "ДаллБогг: Живот и здраве" АД - гр. София

ДО: РП-София

КОПИЕ ДО: Други компетентни лица и институции с молба да се самосезират според съответните си компетенции

-

Почитаема госпожо/господин Прокурор от РП-София

-

С офиц. писмо от 14.11.2017, подписано от изп. директори Стоилков и Михайлов (приложено), Гаранционният фонд ме уведоми за наличие на фалшив Протокол за ПТП № 0131717 от 08.06.2017, в който моето ЕГН фигурира като ЕГН на собственик на кола с номер на рама VSSZZZ7MZ2V513470. Аз нямам кола и никога не съм имала (прилагам офиц. удостоверение, издадено на 08.11.2017 от Пътна полиция - Варна). Не съм виждала самия протокол за ПТП-то, тъй като от ГФ ми казаха по телефона, че не разполагат с него, не знаят и къде е станало ПТП-то. Казаха ми само, че протоколът се съхранява при застрахователя "ДаллБогг" и  че той единствен разполага с всички данни - собственик, водач, място на ПТП-то, размер на щетите, талони, пофьорски книжки и т.н. Пътна полиция Варна също няма данни за ПТП-то - пише го в същото удостоверение от 08.11.2017 (приложеното).

Молбата ми е да изискате от "ДаллБогг" Протокол за ПТП № 0131717 от 08.06.2017, заедно с всички съпътстващи документи, като евентуално се свържете и с МВР, за да се види къде още фигурира моето ЕГН, т.е. в какви фалшиви документи, свързани с колата с горепосочения номер на рама, като ме уведомите писмено за резултатите от проверката. Причината да се обърна към Вас е, че самият "ДаллБогг" признава в офиц. писмо от 27.10.2017, подписано от изп. дир. Младен Росенов (приложено), че в моя случай е налице измама с личните ми данни и че било имало още множество такива измами в цялата страна, извършвани чрез сериозни документни престъпления - фалшиви талони на МВР, фалшиви договори за покупко-продажба на МПС-та и пр. Помолила съм ги да уведомят прокуратурата, но вече втори месец не ми отговарят писмено, а по телефона все не могат да ме свържат с никого. Аз съм уведомила РП-Варна за "фалшиви документи за кола и ПТП", а г-жа Анна Великова, предс. на РС-Добрич - РП-Добрич (приложено разпореждане на РС-Добрич, в края на което се съобщава за уведомяването на РП-Добрич), но Варна и Добрич са далече от София, респ. от най-важните свидетели - "ДаллБогг" и Гаранционния фонд.

Адресът на "ДаллБогг" е:

ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве АД
гр. София, 1172
бул. „Г. М. Димитров" № 1
тел.: 0700 16 406, факс: 02 9603703
e-mail: info@dallbogg.com, интернет сайт: https://dallbogg.com/bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8/

Адресът на Гаранциония фонд е:

София 1000
Ул. Граф Игнатиев 2, ет. 4
Централа +359 /2/ 980 30 49
           +359 /2/ 980 66 72
           +359 /887/ 232 659
Факс    +359 /2/ 980 30 48
Ел.поща   GF@gfund.bg
http://www.guaranteefund.bg

С почит,
Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН ...
Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72
Блог за застрахователната измама: http://softisbg.com/dannies_blog/post-131.html
Предпочитан начин за комуникация: по е-поща на адрес rennie@softisbg.com

  -

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1439

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.