10.01.2017 В очакване на постановлението за спиране на ДП-то

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

03.01.2017 РП-Плевен спират наказателното производство. Пояснение за незапознатите - спирането не е прекратяване. Прави се, когато някой от обвиняемите се укрие или полудее. Сега чакаме да получим постановлението, за да разберем какво е основанието за спиране. ДП-то се влачи от 2013 г. Досега два пъти е прекратявано и два пъти - връщано от съда. Вж Документите по наказателното производство.

-

Докато чакам постановлението за спиране (ако има изготвено такова, както казва окръжният прокурор в едното си писмо от днес, другото му писмо може да се види тук, в него споменава 10-те точки от жалбата срещу прокурора), взех, че си проведох едно импровизирано проучване по движението на 100 преписки с поредни номера по описа на РП-Плевен за 2013 г. - вж справката по-долу.Използвах официалната информация от сайта на ПРБ. Номерата на преписките са от 3524 до 3623 по описа на РП-Плевен за 2013 (нашата е № 3624, сложена е "във фризера"  на четвъртата година от образуването на ДП-то по имотната измама със земите на майка ми)

-

И така, резултатите от проучването на 100-те преписки са следните: 

Откази да се образува ДП - 49 бр.

Спрени ДП-та - 27 бр. (от тях 26 бр. стоят "във фризера" от 2013 и 1 бр. - от 2014)

Прекратени ДП-та - 12 бр. (от тях 9 бр. през 2013 и 3 - през 2014)

Бланкови писма от 2013 - 2 бр. (очакват отговор четвърта година)

Преписки, решени с резолюция - 1 бр. (каквото и да значи това, вж подробни обяснения за незаконосъобразността на прокурорската резолюция и други проблеми тук)

Преписки, решени неясно как - 1 бр. (вж №60 в списъка по-долу)

Преписки, изпратени по компетентност - 1 бр.

Прекратени преписки - 1 бр.

Предложения до съда за освоб. от наказ. отг. - 2 бр.

Обв. актове - 4 бр. (от тях 3 през 2013 и 1 през 2014)

-

Резултатите в проценти

49% откази, 27% спрени ДП-та, 12% прекратени ДП-та, 8% отпаднали по друг начин, 4% обвинителни актове.


-

Изводи

От 100 сигнала до РП-Плевен половината са били отхвърлени, 27% са били сложени "във фризера" същата година или на следващата, където все още отлежават 3-4 години по-късно, а до внасяне на обвинителен акт се е стигнало само в 4 случая.

                 Като се има предвид, че не всеки обвинителен акт издържа в съда, както и че не всяка жертва на престъпление подава сигнал (не разполагам с данни колко подават и колко - не), може да се каже, че процентът на наказаните извършители е пренебрежимо малък. Огромното мнозинство остават ненаказани и дори неизвестни.

                Този печален извод се подкрепя и от официалните статистически данни, че годишно прокурорите в България образуват 1990 дела на 100 000 души от населението, от които приключват 1827 (данните са от анализ на Съвета на Европа за 2012г., изложени в статията "България е първа по брой прокурори на глава в ЕС"), т.е. на 100 души се падат 1,9 образувани и 1,8 приключени наказателни дела (по-скоро преписки може би).

               За сравнение, във Франция, прокурорите образуват 7996 и приключват 7245 дела на 100 000 души от населението. Със сходна висока натовареност са немската, италианската и австрийската прокуратури (данните са от същия анализ на Съвета на Европа за 2012).

                Същевременно по брой прокурори на глава от населението сме на първо място в Европейския съюз (ауу, на първо място!).

"Една от причините за високата численост, но ниската ефективност на прокуратурата - се казва в статията "България е първа по брой прокурори на глава в ЕС", Институт за пазарна икономика, 21.08.2015, - е големият брой висящи дела и изключително дългата продължителност на наказателните производства, за които България е сред страните с най-много осъдителни присъди от Европейския съд по правата на човека /на 6-то място сред 47 страни/. Всеки прокурор наблюдава по 520 спрени досъдебни производства (wow, 520!). Независимо дали той се е произнесъл през годината по тези дела или не, е безспорно, че те забавят и претоварват системата. Средната продължителност на наказателните дела в България е 842 дни, от които 540 дни са в досъдебното производство/при прокурор и разследващи органи/. Въпреки че сроковете за разследване по НПК са 6 месеца с възможност за удължаване само при дела с изключителна сложност, в прокуратурите има преписки и дела, които „отлежават" с години. "

 

Забележка. В нашия случай досъдебното производство (при прокурора и разследващите органи) продължава вече повече от цитираната средна продължителност на цялото дело (досъдебно + съдебно). На всичко отгоре, след като биха всички рекорди по бавене, го спряха. Щото много се умориха, сигурно. (бел. моя, Р.С., 10.01.2017) 

 

-


СПРАВКА

Информацията от сайта на ПРБ:

1. 03623/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за отказ да се образува досъдебно производство Дата: 31-07-2013

2. 03622/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за отказ да се образува досъдебно производство Дата: 16-08-20133. 03621/2013 на прокуратура РП-Плевен. Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за прекратяване на наказателно п-во Дата: 31-03-20144.03620/2013 на прокуратура РП-Плевен. Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за отказ да се образува досъдебно производство Дата: 12-09-20135. 03619/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за отказ да се образува досъдебно производство Дата: 25-07-20136. 03618/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Предложение до съда за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание Дата: 19-07-20137. 03617/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Обвинителен акт Дата: 28-06-20138. 03616/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Преписката е прекратена Дата: 23-07-20139. 03615/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за отказ да се образува досъдебно производство Дата: 30-08-201310. 03614/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за отказ да се образува досъдебно производство Дата: 31-07-201311. 03613/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за отказ да се образува досъдебно производство Дата: 02-08-201312. 03612/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за отказ да се образува досъдебно производство Дата: 19-11-201313. 03611/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за отказ да се образува досъдебно производство Дата: 31-07-201314. 03610/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за отказ да се образува досъдебно производство Дата: 28-08-201315. 03609/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за отказ да се образува досъдебно производство Дата: 04-07-201316. 03608/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 17-10-201317. 03607/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Бланково писмо Дата: 07-10-201318. 03606/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за отказ да се образува досъдебно производство Дата: 27-06-201319. 03605/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 27-08-201320. 03604/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 30-07-201321. 03603/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 18-12-201322. 03602/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 24-10-201323. 03601/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за отказ да се образува досъдебно производство Дата: 02-07-201324. 03600/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за отказ да се образува досъдебно производство Дата: 16-07-201325. 03599/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за прекратяване на наказателно п-во Дата: 20-12-201326. 03598/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за отказ да се образува досъдебно производство Дата: 27-06-201327. 03597/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за отказ да се образува досъдебно производство Дата: 26-07-201328. 03596/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за отказ да се образува досъдебно производство Дата: 13-08-201329. 03595/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за отказ да се образува досъдебно производство Дата: 18-09-201330. 03594/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Обвинителен акт Дата: 15-05-201431. 03593/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за отказ да се образува досъдебно производство Дата: 27-09-201332. 03592/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за отказ да се образува досъдебно производство Дата: 09-09-201333. 03591/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 06-11-201334. 03590/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за отказ да се образува досъдебно производство Дата: 27-06-201335. 03589/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за отказ да се образува досъдебно производство Дата: 27-06-201336. 03588/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 23-08-201337. 03587/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за отказ да се образува досъдебно производство Дата: 01-07-201338. 03586/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за прекратяване на наказателно п-во Дата: 12-06-201439. 03585/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за прекратяване на наказателно п-во Дата: 07-01-201440. 03584/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за отказ да се образува досъдебно производство Дата: 01-10-201341. 03583/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 22-08-201342. 03582/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 02-09-201343. 03581/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 21-01-201444. 03580/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 02-09-201345. 03579/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за отказ да се образува досъдебно производство Дата: 15-07-201346. 03578/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 23-08-201347. 03577/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за отказ да се образува досъдебно производство Дата: 13-09-201348. 03576/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за отказ да се образува досъдебно производство Дата: 19-08-201349. 03575/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Бланково писмо Дата: 27-08-201350. 03574/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за отказ да се образува досъдебно производство Дата: 16-10-201351. 03573/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за отказ да се образува досъдебно производство Дата: 31-01-201452. 03572/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 16-08-201353.03571/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Предложение до съда за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание Дата: 02-07-201354. 03570/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за отказ да се образува досъдебно производство Дата: 26-06-201355. 03569/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за отказ да се образува досъдебно производство Дата: 13-08-201356. 03568/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Обвинителен акт Дата: 03-07-201357. 03567/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за отказ да се образува досъдебно производство Дата: 23-07-201358. 03566/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 01-08-201359. 03565/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Резолюция Дата: 01-07-201360. 03564/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор. (how?)61. 03563/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за отказ да се образува досъдебно производство Дата: 19-09-201362. 03562/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за отказ да се образува досъдебно производство Дата: 05-07-201363. 03561/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за отказ да се образува досъдебно производство Дата: 17-09-201364. 03560/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за отказ да се образува досъдебно производство Дата: 02-08-201365. 03559/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за прекратяване на наказателно п-во Дата: 07-11-201366. 03558/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за прекратяване на наказателно п-во Дата: 30-09-201367. 03557/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за прекратяване на наказателно п-во Дата: 02-08-201368. 03556/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за прекратяване на наказателно п-во Дата: 02-08-201369. 03555/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за прекратяване на наказателно п-во Дата: 04-09-201370. 03554/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за отказ да се образува досъдебно производство Дата: 10-09-201371. 03553/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за отказ да се образува досъдебно производство Дата: 28-06-201372. 03552/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 02-09-201373. 03551/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 28-11-201374. 03550/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за отказ да се образува досъдебно производство Дата: 28-06-201375. 03549/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за прекратяване на наказателно п-во Дата: 12-07-201376. 03548/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 01-08-201377. 03547/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 19-08-201378. 03546/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 17-09-201379. 03545/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за отказ да се образува досъдебно производство Дата: 26-06-201380. 03544/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 09-09-201381. 03543/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 03-09-201382. 03542/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Обвинителен акт Дата: 25-11-201383. 03541/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 02-09-201384. 03540/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 23-09-201385. 03539/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за отказ да се образува досъдебно производство Дата: 11-07-201386. 03538/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 02-08-201387. 03537/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 20-12-201388. 03536/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за отказ да се образува досъдебно производство Дата: 30-07-201389. 03535/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Преписката е прекратена Дата: 02-07-201390. 03534/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 29-08-201391. 03533/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за отказ да се образува досъдебно производство Дата: 14-08-201392. 03532/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Преписката е прекратена Дата: 01-04-201493. 03531/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за отказ да се образува досъдебно производство Дата: 26-06-201394. 03530/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за отказ да се образува досъдебно производство Дата: 14-08-201395. 03529/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за отказ да се образува досъдебно производство Дата: 05-07-201396. 03528/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за отказ да се образува досъдебно производство Дата: 26-06-201397. 03527/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 02-08-201398. 03526/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за изпращане на дело по компетентност Дата: 09-10-201499.03525/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за отказ да се образува досъдебно производство Дата: 19-09-2013100. № 03524/2013 на прокуратура РП-Плевен Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за отказ да се образува досъдебно производство Дата: 27-06-2013
-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/972

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.