08.12.2017 ВКС потвърди осъдителна присъда срещу следователя Боян Боянов за документна измама

Начало на блога

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

-

Източник: http://www.vks.bg/vks_p02_0447.htm

 

              С Решение № 153/2017 г., постановено по наказателно дело № 589/2017 г., тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) остави в сила въззивна присъда на Софийския апелативен съд (САС) № 1 от 23.01.2017 г. по в.н.о.х.д. № 221/2016 г. Решението е окончателно.

                 С присъда по н.о.х.д. № 2058/2012 г. на Софийския градски съд подсъдимите Боян Боянов и Продан Кръстев са признати за виновни в извършването на престъпления, съответно Боянов - по чл. 311 и чл. 212, ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от НК, а Кръстев - по чл. 212, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК. Боян Боянов (следовател от Столичната следствена служба) е признат за виновен в това, че в кръга на службата си съставил официален документ с дата от 02.12.2005 г., в който удостоверил неверни обстоятелства - за намерен плик с надпис „Завещание" за Продан Кръстев, при оглед в апартамент, като впоследствие го използвал като доказателство за предаване на саморъчното завещание. Като помагач и подбудител Боянов е признат за виновен и в извършването на документна измама, средството за извършването на която е неистински частен документ - саморъчно завещание от името на Радослав Чернев за Продан Кръстев. Чрез използване на неистинското завещание подсъдимият Кръстев получил неправомерно паричните средства в размер на 3 300 лв. от банка на основание, че е наследник на починалия собственик Радослав Чернев. На подсъдимия Боянов е определено общо най-тежко наказание в размер на 1 г. „лишаване от свобода", изтърпяването на което е отложено с изпитателен срок от 3 г. Присъединено е и наказанието „лишаване от право да заема магистратска длъжност в съдебната система" за срок от 2 г. С присъдата подсъдимият Продан Кръстев е осъден на лишаване от свобода за срок от 1 г., изтърпяването на което е отложено с изпитателен срок от 3 г.

-

Начало на блога

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2510

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.