Пример № 31 от списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Пример № 31

Лица: Върховни съдии

Документ: Решение №646/04.02.2013 по дело №1981/2012 на ВКС, НК, I н.о.

Тема:  Произнасяне по делото "брашно вместо хероин"

 

Наркодилър пробутал брошно вместо хероин на наркодилърка. Тя се оплакала, че е измамена. Според ВКС няма никакво значение, че жената се занимава с пласиране на наркотици: 

"Без коментар в тази връзка прието от въззивния съд,че частния обвинител „не само не е с ангажирана наказателна отговорност ,а търси и наказателно правна защита на забранена от закона престъпна сделка,по която е страна".По горе бе посочено,че частния обвинител не е закупил наркотично вещество,а препечено брашно ,която сделка очевидно не е забранена от закона или престъпна и че не би „сключила тази сделка „ ако не беше измамена-въведена в заблуждение за да се разпореди с 1500 лв..Престъпния резултат са парите 1500 лв.,а не както е приел въззивния съд несъществуващото наркотично вещество ."

В един правен форум се сипят остроумни коментари по това опасно* решение на ВКС, като например:

"Бабата баш е направила опит да придобие високорисково наркотично вещество, но опитът е останал недовъшен, щото дядото се е оказал тарикат :lol:
Хората да са спокойни - който е платил да му гръмнат тъщата с дум-дум пък тя се разхожда без дупка от куршум, има възмездие - смело да се жалят и да предявяват ГИ в съдебното производство :lol: Няма да развъждаме килъри - измамници я :P"

 

*Забележка. Решението на ВКС e опасно, освен че е правно неграмотно, защото дава зелена светлина на всеки да се оплаква, че с измама му е било попречено да извърши престъпление.

       Много по-интелигентно е решението на Районен съд - Нова Загора и по-точно Мотивите по НОХД № 89/2015 г. по описа на НЗРС

Вж също и  материала "Брашно вместо хероин".

 

 -

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/870

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.