Кмет се сдоби с имот чрез измама

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

-

Публикувано във факти.бг:
Публикувана: 2 Февруари, 2004

Кмет се сдоби с имот чрез измама

Факти, 02.02.2004

Кметът на варненското село Езерово Тодор Гушев придоби чужд имот в центъра на Варна с измама. Гушев придобива имота по давност и чрез свидетелските показания на трима негови познати. В показанията си пред помощник-нотариус Десислава Чакърова свидетелите на кмета твърдят, че той владее от десет години празно дворно място от 244 кв. метра на централната варненска улица "Хан Аспарух" №6, на метри от областната управа във Варна.

Констативният нотариален акт е издаден на 5 януари тази година. Най-любопитното в него е, че свидетелите, които доказват владение, че Гушев владее дворното място от десет години, сочат за постоянен адрес село Езерово, където е и постоянното местоживеене на кмета.

Веднага след като получава констативния нотариален акт, кметът Тодор Гушев продава празното дворно място. Датата на продажбата според нотариалния акт на купувачите - фирма "ВИП-2003" ООД, е 7 януари. При продажбата на имота обаче кметът на Езерово използва за посредник и свой пълномощник Валентин Янков, също от Езерово. Пред нотариус Павлина Симеонова посредникът представя данъчна оценка на имота от данъчно бюро "Одесос" и скица, издадена от община Варна.

Десетина дни по-късно "ВИП-2003" ООД, представлявана от управителя си Ивайло Маринов, решава да препродаде имота. Цената за апетитното празно дворно място на пъпа на Варна, в което се намира само фасада на някогашна сграда, обявена за паметник на културата, е съмнително ниска. Купувачи се намират за отрицателно време, изкушени от цената.

Един от кандидатите да купят имота се сеща, че точно този имот е собственост на негова позната. По телефона човекът решава да провери дали не бърка. Така истинският собственик на имота - варненската модна фирма "Ния елеганс", научава, че собственият є имот e обявен за продан, и за за втори път в рамките на десетина дни.

"Ния елеганс" придобива имота през май 2001 год. след търг на недвижимите имоти на пирамидата "М & I утре" на Красимира Данаилова, обявена от Варненския окръжен съд в несъстоятелност. За дворното място модната фирма е плащала и дължимите данъци - за смет и данък "Сгради".

След съставяне на данъчно-облагателен акт на модната фирма при данъчна ревизия на териториалното данъчно управление във Варна, "Ния елеганс" доброволно предоставя имота като предварително обезпечение на претенциите на данъчните власти, докато върви обжалването на акта в съда. Върху имота е наложена данъчна възбрана за разпоредителни сделки с мястото на ул. "Хан Аспарух" №6.

Как и от кого, възбраната е вдигната точно в деня, когато Гушев продава чуждия имот на "ВИП-2003" ООД, това вече е предмет на предварителна проверка, която извършва полицията във Варна след жалба на "Ния елеганс" до Варненската окръжна прокуратура. Предварителната проверка по случая ще търси и механизма за доказване на владението върху имота по давност от кмета Гушев и ще проверява истинността на свидетелските показания на тримата му свидетели. Бъдещото наказателно дело ще уличи в лъжесвидетелстване и тримата кметски свидетели, твърдят запознати с нещата.

Виновна е системата в службата по вписванията, твърди адвокат Петър Станев, заел се със случая, за които заслуга имат и данъчни инспектори, и нотариуси, и съдии по вписванията. Докато законодателят не наложи нова система в службите по вписванията - проверката за тежести върху даден имот да се прави не по името на продавача, а по адреса на имота, всеки недобросъвестен може да придобие чужд имот. Неизяснен остава и въпросът кой е снел възбраната за предварително обезпечение, наложен от данъчното върху имота и защо това се е случило точно в деня на препродажбата на апетитното парче земя в центъра на Варна.

Данни за престъпления на длъжностни лица има, твърди Станев и смята, че прокуратурата ще открие кои са помагачите в тази измамна сделка.

 

-

Публикувано във факти.бг: Публикувано във факти.бг: Кметът на варненското село Езерово Тодор Гушев придоби чужд имот в центъра на Варна с измама. Гушев придобива имота по давност и чрез свидетелските показания на трима негови познати. В показанията си пред помощник-нотариус Десислава Чакърова свидетелите на кмета твърдят, че той владее от десет години празно дворно място от 244 кв. метра на централната варненска улица "Хан Аспарух" №6, на метри от областната управа във Варна.

Констативният нотариален акт е издаден на 5 януари тази година. Най-любопитното в него е, че свидетелите, които доказват владение, че Гушев владее дворното място от десет години, сочат за постоянен адрес село Езерово, където е и постоянното местоживеене на кмета.

Веднага след като получава констативния нотариален акт, кметът Тодор Гушев продава празното дворно място. Датата на продажбата според нотариалния акт на купувачите - фирма "ВИП-2003" ООД, е 7 януари. При продажбата на имота обаче кметът на Езерово използва за посредник и свой пълномощник Валентин Янков, също от Езерово. Пред нотариус Павлина Симеонова посредникът представя данъчна оценка на имота от данъчно бюро "Одесос" и скица, издадена от община Варна.

Десетина дни по-късно "ВИП-2003" ООД, представлявана от управителя си Ивайло Маринов, решава да препродаде имота. Цената за апетитното празно дворно място на пъпа на Варна, в което се намира само фасада на някогашна сграда, обявена за паметник на културата, е съмнително ниска. Купувачи се намират за отрицателно време, изкушени от цената.

Един от кандидатите да купят имота се сеща, че точно този имот е собственост на негова позната. По телефона човекът решава да провери дали не бърка. Така истинският собственик на имота - варненската модна фирма "Ния елеганс", научава, че собственият є имот e обявен за продан, и за за втори път в рамките на десетина дни.

"Ния елеганс" придобива имота през май 2001 год. след търг на недвижимите имоти на пирамидата "М & I утре" на Красимира Данаилова, обявена от Варненския окръжен съд в несъстоятелност. За дворното място модната фирма е плащала и дължимите данъци - за смет и данък "Сгради".

След съставяне на данъчно-облагателен акт на модната фирма при данъчна ревизия на териториалното данъчно управление във Варна, "Ния елеганс" доброволно предоставя имота като предварително обезпечение на претенциите на данъчните власти, докато върви обжалването на акта в съда. Върху имота е наложена данъчна възбрана за разпоредителни сделки с мястото на ул. "Хан Аспарух" №6.

Как и от кого, възбраната е вдигната точно в деня, когато Гушев продава чуждия имот на "ВИП-2003" ООД, това вече е предмет на предварителна проверка, която извършва полицията във Варна след жалба на "Ния елеганс" до Варненската окръжна прокуратура. Предварителната проверка по случая ще търси и механизма за доказване на владението върху имота по давност от кмета Гушев и ще проверява истинността на свидетелските показания на тримата му свидетели. Бъдещото наказателно дело ще уличи в лъжесвидетелстване и тримата кметски свидетели, твърдят запознати с нещата.

Виновна е системата в службата по вписванията, твърди адвокат Петър Станев, заел се със случая, за които заслуга имат и данъчни инспектори, и нотариуси, и съдии по вписванията. Докато законодателят не наложи нова система в службите по вписванията - проверката за тежести върху даден имот да се прави не по името на продавача, а по адреса на имота, всеки недобросъвестен може да придобие чужд имот. Неизяснен остава и въпросът кой е снел възбраната за предварително обезпечение, наложен от данъчното върху имота и защо това се е случило точно в деня на препродажбата на апетитното парче земя в центъра на Варна.

 

 

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

-

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-


 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1084

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.