Пострадали от имотни измами започнаха подписка срещу съдебната система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

-

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

-

Пострадали от имотни измами започнаха подписка срещу съдебната система

 

-

Коментар:

Има нещо вярно в това, че "освен бандитите участват държавни служители, нотариуси и юристи".  Именно затова сигналите остават без отговор. На практика подаването на сигнал за имотна измама е забранено. Вж Мълчанието на прокурорите (бел. моя, Р.С, 19.02.2017)

-

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1062

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.