Държавата пусна сайт срещу имотни измами

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

-

Държавата пусна сайт срещу имотни измами
Труд, 15.11.12

-
Държавата направи специален сайт www.property-in-bulgaria.bg, който ще се бори с измамите при сделки с недвижими имоти. Въпреки че инициативата е насочена главно към чуждите граждани, от нея
могат да се възползват и българите, които ще се информират за всички стъпки от процеса на покупко-продажба, за това какво представлява нотариалният акт, както и за данъците и таксите, които се плащат
при сделките.

На интернет страницата информацията е представена на три езика - български, руски и английски. Законодателната база непрекъснато ще бъде обновявана, а всеки потребител ще може да зададе въпрос, на който служител от Агенцията по вписванията ще отговори компетентно. На
повечето въпроси ще се отговаря до 24 часа, но когато темата е по-сложна и трябва мнението и на други ведомства, отговорът може да се забави повече.


На 5 декември тръгва нова услуга - всеки собственик ще получава SMS, когато се регистрира сделка с негов имот, съобщи премиерът Бойко Борисов, който присъства на откриването на сайта. За разработването на интернет страницата през юли правителството отпусна 30 000 лева.

-

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1058

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.