Добричкият съд потвърди присъда на софиянец за имотна измама

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

 

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

-

Добричкият съд потвърди присъда на софиянец за имотна измама

2 май 2012 16:21 | Автор: Дарик Добрич

 

Окръжен съд - Добрич потвърди осъдителната присъда на 61-годишния Венцислав Славчев от София, който е признат за виновен в имотна измама за 50 000 лева, съобщават от ведомството. Престъплението е извършено в Балчик на 12 юни 2008 г.. Софиянецът е заблудил гражданин на Кнежа, че притежава имот в село Рогачево и му го продал, като изповядали сделката пред нотариус. След около седмица купувачът пристигнал отново в Балчик, за да получи нотариален акт за собствеността с намерение да я продаде и да спечели от новата сделка, и узнал, че е измамен от Славчев, който му е продал чужд имот с фалшива лична карта.

Районен съд - Балчик е наложил на софиянеца 4 години лишаване от свобода при първоначален строг затворнически режим. Наказанието е групирано с други 4 присъди, наложени на Славчев от Районен съд - София. Той трябва да изтърпи отделно 11 месеца и 15 дни лишаване от свобода при строг режим по присъда на Районен съд - Варна, от 2006 г. и да заплати глоба в размер на 90 лева. по друга присъда на Софийски градски съд. Районен съд - Балчик е постановил също Славчев отделно да изтърпи ефективно наказание 6 месеца лишаване от свобода, наложено му през 2003 г. като условно от Районен съд - Сливница, и да заплати глоба в размер на 30 лева.

Въззивното дело в Окръжен съд - Добрич е образувано по жалба на Венцислав Славчев, който намира присъдата на Районен съд - Балчик за необоснована, постановена при непълнота на доказателствата и незаконосъобрана и иска да бъде оправдан. Проверката обаче не констатира нарушения на процесуалните правила, водещи до отмяна на присъдата. Решението на Окръжния съд не подлежи на обжалване и протест. Славчев има средно образование, не е семеен, безработен е, многократно е осъждан.

 

 

 

 

-

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

-

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1011

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.