Борят имотните измами с нов регистър

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

-
Това е кратък отзвук от дебатите в парламента на 16.01.2009

-


 Борят имотните измами с нов регистър

19.01.2009

-

 

Нов имотен регистър ще тръгне от месец февруари във всичките 131 районни съдилища в страната, съобщи на парламентарния контрол премиерът Сергей Станишев.Според него новият регистър ще подобри контрола върху опитите за реализиране на имотни измами. Премиерът обясни, че в последните години се отчита сериозно увеличение на посегателствата върху недвижимите имоти.

Той уточни, че поради особения начин на извършване, тези деяния се характеризират като измами и документни престъпления. Имотните измами се извършват чрез подмяна на истинските нотариални актове, изготвяне на фалшиви договори, изготвяне на молби и декларации, на базата на които длъжностни лица издават фалшиви актове, използване на фалшиви лични карти и т. н. По закон Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС) има ангажимент да следи тези престъпления.

Някои по-характерни измами, които се проверяват от ДАНС, са свързани с прехвърляне на имота на трето лице против волята на собственика, извършване на неправомерни вписвания от съдии по вписванията, подпомагане придобиването на земеделски земи чрез измами. Имотните измами се реализират с участието на сдружения на заинтересованите лица, отбеляза премиерът. Този вид престъпления са особено сериозни, защото се посяга върху основните права на гражданите, каза той. По думите му засилването на наказателната отговорност спрямо подобни престъпления би могло да се превърне в превенция срещу тези престъпления. 54 проверки на нотариуси и 22 проверки на съдии по вписванията са извършени през първата половина на 2008 г. Завишава се контролът от страна на Инспектората към Министерството на правосъдието. Тази година е предвидено извършването на тематични планови проверки, свързани с имотните измами.

 

Коментар:

от: Асен Проданов, Бургас    18 февруари 2009 г. Имотните измами, както и измамите с какво ли още не придобиха лавинообразен характер у нас защото намериха благодатна почва за бурно развитие. От една страна слаби закони, от друга корумпирани нотариуси и магистрати, от трета - псевдоправосъдие. Ненаказуемостта поощрява измамниците, властта ги толерира с действието и с бездействието си. Е как при това положение измамите да спрат? По хранителната верига на измамите след самите измамници са навързани всичките им помагачи (в т.ч. и изброените по-горе!), услугите на които се заплащат от заграбените чрез измама хилядарки. Цялата система е адски опорочена. И естествено жертвите се множат. В Китай за такива измами директно екзекутират измамниците, в САЩ ги затварят за много години зад решетките, а в България най-тежкото наказание, с което награждават такива престъпници е условната присъда. Това справедливо ли е???

-

Забележка. Първоизточникът на информацията е в стенограмите на Народното събрание. Вж материала "Дебати в парламента за имотните измами - 2009".

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/956

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.