Това не е така

Начало на блога

Този материал е част от Хуморески и гротески

-

- Заповядайте, колега! Разбрахме, че сте обжалвали решението ни.

- Да, обжалвах го. Ето, нося решението на ВАС.

- Можете да си го запазите. Известно ни е какво е решението.

- Да?

- Колега, не ни интересува какво е решил съдът! Каквото и да е решил, това не е така!

- Моля?

- Считаме, че достатъчно ясно ви казахме - това не е така! Разполагаме с всички материали, мотивирали отрицателното становище на КПЕ към ПК на ВСС. Имате ли да добавите нещо?

- Съгласно решението на ВАС, не е преценено ...

- Преценено е, всичко е преценено! Имате ли да добавите нещо?

- ...че ...

- Достатъчно, колега, ясно ви казахме - това не е така! Довиждане. колега!

-

 

                    Горният диалог е измислен, но  решение на КПЕ към ПК на ВСС по т. 2.1 от Протокол № 08/14.03.2017, стр. 9 е автентично. Става дума за прокурор, обжалвал пред ВАС решение на КПЕ към ПК на ВСС, с което отказват да го повишат. Съдът отменя решението. Комисията не признава съдебното решение с думите "Това не е така."

-

                   Из протокола (и той е автентичен):

               "2.1. Решение № 1032/25.01.2017 г. по адм.дело No 9126/2016 г. на Върховния административен съд, шесто отделение, образувано по жалба на ... срещу решения на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 12/27.07.2016 г., относно конкурс за повишаване в длъжност и преместване във ВКП.

                В свое решение Върховният административен съд е счел, че не е мотивирано становището на КПЕ към ПК на ВСС и следва ... да бъде назначен.

                 Това не е така. Разполагаме с всички материали, мотивирали отрицателното становище на КПЕ към ПК на ВСС. Предложението ми е да поканим за изслушване г-н ... в на КПЕ към ПК на ВСС, което ще се проведе на 28.03.2017 г. в 10.00 часа, зала 512 в сградата на Висш съдебен съвет."

-

                Случайно попаднах на горното решение, докато търсех решение по мой сигнал, изпратен до админ. р-л на РП-Плевен с копие до ВСС (то е на стр. 7-8 под номер 1.13, нищо особено - решават да изпратят сигнала до админ. р-л и да поискат да ги уведоми за проверката, бел. блогър).

-

  

Начало на блога

Този материал е част от Хуморески и гротески

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1866

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.