Застраховател върти схема с „Гражданската"

Начало на блога

 

Този материал е част от Статии за застрахователни измами

-

Една от родните застрахователни компании - „Далл Богг: живот и здраве", върти схема със застраховка „Гражданска отговорност" в Северна България. Комисията за финансов надзор (КФН) е отправила въпроси към Върховния касационен съд (ВКС), свързани със спорове след сключени договори за полици.

Проверка на финансовия надзор е установила, че застрахователят е предявявал значителен брой искове пред районните съдилища в Русе, Добрич, Монтана, Бяла, Силистра, Оряхово, Разград, Враца, Видин, както и в други градове.

Компанията твърдяла, че сключените с нея договори са недействителни на различни основания: липсвала представителна власт на насрещната по договора страна или нейно съгласие. Дори посочвала, че сключените контракти са в противоречие или заобикалят закона и противоречат с добрите нрави.

Освен че искал от съда да обяви договорите за нищожни, което би означавало, че те все едно не са били сключвани, алтернативно застрахователят е искал унищожаване на договорите поради измама.

Противоречието в съдебната практика идвало заради различната преценка за допустимостта на исковете. Една част от съдилищата приемали, че исковете са недопустими, а други - че са допустими и те са разгледани по същество. След това някои съдебни състави приемали, че исковете са основателни, а други - неоснователни.

„Монитор" отправи официално запитване до КФН за името на компанията. Регулаторът отказа да посочи компанията, тъй като не смята за целесъобразно да разкрива информация. Проверка на „Монитор" показа, че само от началото на годината районното съдилище в Бяла е обявило за нищожни 8 застрахователни договори по полици „Гражданска отговорност".

Източник: Агенция Монитор, 01.03.2018

Коментар по "само от началото на годината районното съдилище в Бяла е обявило за нищожни 8 застрахователни договори по полици „Гражданска отговорност"

-

Не са 8, а 18 (без претенции за изчерпателност):

19.01.2018 РС-Бяла - гр.д. 913/2017, неприсъствено, 1 полица
19.01.2018 РС-Бяла - гр.д. 1020/2017, неприсъствено, 1 полица
19.02.2018 РС-Бяла - гр.д. 1023/2017, неприсъствено, 6 полици
19.02.2018 РС-Бяла - гр.д. 1047/2017, неприсъствено, 5 полици
19.02.2018 РС-Бяла - гр.д. 1050/2017, неприсъствено, 1 полица
23.02.2018 РС-Бяла - гр.д. 1019/2017, неприсъствено, 1 полица
23.02.2018 РС-Бяла - гр.д. 1106/2017, неприсъствено, 1 полица
28.02.2018 РС-Бяла - гр.д. 1117/2017, ответникът "признава" иска, 2 полици

А справка по списъка на 248 дела, в които е прогласена нищожност на 428 бр. "Гражданска отговорност" показва, че към датата на публикацията общо във всички съдилища в страната са били прогласени за нищожни 367 бр. полици ГО (без претенции за изчерпателност).


-

Начало на блога

 

Този материал е част от Статии за застрахователни измами

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1557

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.