Къде ми е "Гражданската"?

Начало на блога
 

Този материал е част от Статии за застрахователни измами

-

Заради две компании българските застраховки може да не важат в Европа

Петък, 24 Ноември 2017 11:25

Икономист

След случая с КТБ се разбра, че когато една банка значително вдигне лихвите над средните за пазара равнища, тя може да има сериозен проблем. При застрахователите е горе-долу обратното - ако предлагат много по-ниски от пазарните цени, то е вероятно да изпитат проблеми, когато дойде време да плащат обезщетения по предявените полици. За този риск утвърдените компании от сектора предупреждават относително често, но думите им остават без реакция от страна на регулаторите. Не така обаче стоят нещата, когато се развиват на чужда територия. Тогава грешните стъпки се забелязват бързо и за тях се сигнализира незабавно. А когато става въпрос за най-продавания застрахователен продукт - "Гражданска отговорност" за МПС, става особено притеснително.

Извън проблемите на конкретните компании в случая по-голяма опасност носи рискът всички застрахователи да платят за вредите, нанесени от тях, а най-негативното развитие на казуса може да изключи българските полици по „Гражданска отговорност" от системата „Зелена карта", която разширява действието на застраховките зад граница.

Точно това наблюдаваме и днес, след като Съветът на бюрата за автомобилно застраховане в Европейския съюз алармира правителството, Комисията за финансов надзор (КФН), Европейското обединение на финансовите регулатори (ЕИОПА) и Бюрото на българските автомобилни застрахователи. В сигнала се посочват лоши практики от страна на две застрахователни компании. Първата е „ДаллБогг Живот и здраве" и за нея сигналът е много по-остър, а по адрес на втората - „Лев Инс", тонът е една идея по-мек, макар и достатъчно категоричен. Двете компании са сред лидерите на пазара на задължителната автомобилна застраховка у нас, като „Лев Инс" е на първо място за първите седем месеца на тази година с брутен премиен приход 95,1 млн. лв., а „ДаллБогг Живот и здраве" е на четвърта позиция за периода с продадени полици за 36,9 млн. лв.

Писмото от съвета на бюрата е предупреждение и цели да раздвижи както посочените застрахователи, така и надзорните институции у нас. В него изрично са посочени последствията в случай, че не се предприемат необходимите корекции.

Големите опасности
В момента, ако българин шофира колата си в държави, които са част от системата „Зелена карта" (ЕС + още 19 държави), той не сключва отделна застраховка във всяка страна, а получава специална полица, известна като „зелена карта", към оригиналната застраховка, която сключва у нас. Тя покрива обезщетенията по щети, които родният водач евентуално би извършил при ПТП на територията на тези 47 държави.

За да се гарантира защитата на пострадалите, всяка застрахователна компания е длъжна да си намери поне по един партньор (кореспондент) във всяка страна членка, който да покрие щетите, в случай че настъпи застрахователно събитие.

Като допълнителна защита се предвижда, ако застрахователят откаже да плати на партньора си в чужбина, съответното национално бюро на автомобилните застрахователи да преведе средствата на бюрото в страната, където е станало произшествието, и то да компенсира кореспондента на българския застраховател.

Точно такива откази от страна на българските компании да носят отговорност по полиците, които са издали, е повод Съветът на националните бюра на автомобилните застрахователи да сигнализира българските власти.

В писмото си съветът, освен че изрежда обвиненията към двете дружества, сочи и мащабите на проблема. Съвсем реална е опасността българското бюро да се постави под наблюдение и от него да се изиска предварително издаване на банкова гаранция, с която да бъде сигурно, че европейските бюра ще могат да компенсират кореспондентите на български застрахователи. Цената на банковата гаранция ще трябва да се подели между всички български компании, издаващи „Гражданска отговорност", което означава допълнителни разходи и за коректните дружества, които или трябва да поемат тази тежест за собствена сметка, или трябва да я прехвърлят върху крайните потребители.

Ако и това не сработи, Съветът на европейските бюра предупреждава, че е възможно въобще да се изключат български застрахователни компании от системата „Зелена карта". Това ще означава, че излизайки от България и влизайки в първата държава, с която имаме сухопътна граница, шофьорите ще трябва да сключват нова застраховка „Гражданска отговорност" с местни компании по техните цени.

Конкретните нарушения
Според сигнала през август т.г. кореспондентите на „ДаллБогг Живот и здраве" в няколко европейски държави са получили от нея инструкции, които ограничават правомощията им при обработване на претенции по щети, причинени от клиенти на българската компания. В допълнение към това са им съобщени и корекции в обезщетенията, които могат да изплащат по вреди, причинени от клиенти на компанията, а 800 полици са били анулирани. Това според бюрото създава риск да не се изплатят обезщетения по вече причинени щети.

По адрес на „Лев Инс" Съветът на бюрата сигнализира, че също са прилагани „в миналото или понастоящем" лоши практики, касаещи автономията на местните кореспонденти да обработват претенции и да изплащат обезщетения.

„Неуспехът на двете компании да компенсират изплатените от кореспондентите им обезщетения вече е довел до акумулирането на просрочени задължения, които са придвижени към призив до българското бюро, което застрашава функционирането на системата „Зелена карта" в България", посочват от Съвета на бюрата.

Заради сложните отношения с „ДаллБогг Живот и здраве" кореспонденти вече са започнали да прекратяват отношенията си с компанията и към момента на писмото (10 ноември) компанията няма кореспонденти в 25 държави - членки на ЕС. При разговорите с новите контрагенти пък компанията прилагала недопустими практики с принципите за защита на жертвите, включващи бонуси, ако при работата си постигнат резултат, водещ до по-малки обезщетения от реално причинените вреди. Вече натрупаните задължения на дружеството, включително и задължителните резерви по все още неприключени претенции, са 13 милиона евро, от които 4 милиона са по такива, от обявените за невалидни полици.
По отношение на „Лев Инс" сигналът е за липса на кореспонденти в пет държави, участващи в системата „Зелена карта".

Какво се случва в България
Отговорно за решаване на проблема в България освен самите компании е Бюрото на автомобилните застрахователи, както и Комисията за финансов надзор. И двете институции обаче не дадоха подробности по действията, които планират да предприемат. Председателят на националното бюро Орлин Пенев отказа да говори пред „Икономист", а от КФН обясниха, че това са въпроси, с които именно бюрото трябва да се занимава.

„Доколкото става въпрос за спор между застрахователни компании и българското Бюро „Зелена карта", може да получите по-детайлна информация от бюрото. Не е редно КФН да прави коментар по тези отношения. От гледна точка на нашите задължения като регулатор държим да Ви уверим, че са предприети всички мерки по отношение на платежоспособността и финансовото състояние на споменатите две компании. Всички жалби срещу тях се разглеждат с необходимата сериозност и се постановяват решения съобразно закона", съобщи за „Икономист" говорителят на регулатора Марио Гаврилов.

Случващото се с „ДаллБогг Живот и здраве" много напомня това с „Надежда" - от някогашен здравен фонд следва навлизане в застрахователния пазар и рязко разрастване с предлагане на по-евтини от средните за местния пазар застрахователни полици. За проблемите с евтините полици на „Надежда" сигналът пристигна от Италия и КФН първо назначи квестор на компанията, след което ѝ отне лиценза и правото да осъществява застрахователна дейност.

При „ДаллБогг Живот и здраве" разрастването е още по-впечатляващо, като само за няколко години дружеството достига 10-процентов дял от пазара на застраховки „Гражданска отговорност". В отговор до „Икономист" и двете компании отрекоха да има проблеми. Според „ДаллБогг" става дума за клеветническа кампания, а посланието на „Лев инс" е, че проблемите са останали в миналото.

„ДаллБогг отхвърля фабрикуваните обвинения, поместени в цитираното от Вас писмо, като неоснователни, недоказани и откровено злонамерени. Изпратихме подробно опровержение до Европейската комисия, регулатора и българското правителство. Съветът на бюрата, подстрекаван от клика в България, инсценира този сигнал до Европейската комисия с цел да стресира България преди председателството на ЕС и да очерни неоснователно и безпочвено ДаллБогг. Няма „лоши практики" и неплатени обезщетения от страна на нашата компания, има нормална рутинна комуникация с кореспонденти и национални бюра, в което няма нищо сензационно. Aко търсите сензация, тя е в целенасоченото преекспониране от страна на ръководството на българското бюро на числа и фабрикувани твърдения", твърдят от дружеството. Оттам добавят още, че са получили подкрепа от „много други застрахователи".

В писмо до „Икономист" „Лев Инс" изтъква, че гледа сериозно на задълженията си и полага усилия да плаща навреме дължимите претенции. Затова към момента няма претенции, които да не са удовлетворени в срок. От компанията обаче признават, че в миналото са имали проблеми в отношенията си с кореспонденти, които не работят качествено или им липсва капацитет да обработват обема от щети. „Към настоящия момент, при избора на нови партньори - кореспонденти, сме прецизни и се водим от необходимостта да се подбере най-подходящият с цел опазване интересите на застрахованите. Дружеството обслужва предявените към него претенции в абсолютно всички държави членки на многостранното гаранционно споразумение", се казва в отговора на компанията. За да илюстрират проблема с некачествената работа на кореспондентите, от „Лев Инс" дават като пример опита си в Италия и Румъния, където след смяна на партньорите разходите по изплащане на обезщетения падат трикратно.

В отговора се казва още, че голяма част от посочените в писмото на „Зелена карта" нарушения всъщност са отговорност на презастраховатерлните компании, с които работи „Лев Инс".

Не за първи път
Този тип проблеми не са непознати за българската държава. Подобно писмо от Съвета на европейските бюра бе изпратено до властите и през 2012 година и съдържанието му бе относително същото. Разликата е, че тогава в обсега на недоволството попадаха повече от 10 застрахователни компании, а конкретно се споменаваха имената на четири. В новото писмо не се споменава името на нито една от посочените тогава, което показва, че те са коригирали политиките си.

Представители на застрахователния сектор коментираха, че проблемът не трябва да се разглежда само едностранчиво. Според тях кореспондентите проявяват много по-малка мнителност към регистриране на щетите, когато става дума за застрахователи от чужбина. Така става възможно дори да се прокарат претенции на застрахователни измамници, които, образно казано, си търсят някой да удари автомобила им с цел да се признае за виновен, а жертвата му да получи обезщетение.

Това кара български застрахователни компании да отказват плащания, въпреки че кореспондентите им ги намират за основателни. Докато нашите фирми оспорват основателността на претенциите и искат разследване на случаите, техните контрагенти плащат, защото водещият принцип при „Зелена карта" е „Първо плати, после питай". И днес, както и през 2012 година, страната, където има най-много проблеми, е Италия. Разликата е, че този път лошите практики не се проявяват само в отношението към предявените претенции, но и в цялостната политика на „ДаллБогг Живот и здраве" към неговите кореспонденти.

Или, казано с по-прости думи - в страните, където защитата на потребителите е истински приоритет, интересът на застрахователя е на второ място. Урок, който преди пет години бе научен от българските компании и който днес явно трябва да се предаде отново.

Текстът е публикуван в брой 47/2017 г. на списание "Икономист".

-

Начало на блога
 

Този материал е част от Статии за застрахователни измами

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1555

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.