31.12.2010 Димитър Танев: Ограничихме силно имотните измами

Начало на блога

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

22.04.2017

Р.Стоянова

-

Димитър Танев: Ограничихме силно имотните измами

Димитър Танев: Ограничихме силно имотните измами

Трябват още действия, за да се спрат окончателно измамите с имоти практики, казва пред КРОСС Димитър Танев, председател на Нотариалната камара. Фрапиращи случаи на имотни измами не е имало. Въпрос на време е да заработи системата, с която нотариусите ще имат достъп до изображенията от лични карти.

 

-

 31.12.2010

Интервю на Калина Петрова,

Информационна агенция КРОСС

 

 

Успешна ли беше 2010 година през погледа на ръководителя на Нотариалната камара?

Това бе успешна годината за Камарата от гледна точка на компетентността- имаме достъп до ГРАО, за което се работи две години. Технически е изграден достъпът до МВР за изображенията на личните карти. Техниката е закупена, тествана. Чакаме, както се казва, последна санкция, защото фалшивите лични карти са най-използваният способ. Това, мисля, окончателното ще възпре измамите.

Направихме няколко изключително успешни семинари. Особено последният е безпрецедентен - с участието на Главна прокуратура, ВКС, МВР, ГРАО и други.

 

Мога да кажа, че имотните измами силно са ограничени. За догодина сме намислили още промени- т.нар. "последно пълномощно" за стари и немощни хора. (това още не е направено седем години по-късно, бел.моя, 2017) Имаме идея да въведем информационна система за банковите пълномощни. Те често са обект на т.нар. престъпления "кражба на самоличност" за теглене на кредити. Ако това стане, ще възпрем почти изцяло феноменът "имотни измами". България може да стане сигурна страна по отношение на защита на правото на собственост, както и привлекателна за чуждестранните инвеститори и развитие на пазара на недвижими имоти и строителството.

Мога да кажа още, че жалбите срещу нотариуси са намалели - тази година са 84 при 630 нотариуси, докато преди пет години са били 152 при 530 нотариуси. Това значи, че повече два пъти са намалели жалбите срещу нотариуси. (на жалбите отговаря админ. секретар на Нотар. камара - правно-неграмотно, естествено, вж кореспонденцията с Нотар. камара, бел. моя)

От друга страна годината не е толкова добра от гледна точка на пазара на недвижими имоти, тъй като той се срина два пъти.

 

 

Кои са най-големите измами през 2010 година? Къде най-често се случват те?

 

Драстични случаи на имотни измами не е имало. Повечето са свързани със замесване на интереси на недееспособни лица. Научаваме за това и от пресата. Ето защо предлагаме последното пълномощно. Такъв инструмент се практикува в Германия, Франция и Австрия. Често пъти, докато се изясни истината, съмнението пада върху нотариусите.

 

Повечето жалби в Камарата са за нотариално-правни спорове, за размера на такси, спорове за около 50 лв. В повечето случаи се оказва, че гражданите не са прави.

 

 

Трябват ли още законови промени за имотните сделки, за да избегнат този вид измами?

През януари [2011] ще предложа проект за изменения в Наредба 32 - за въвеждане на "последно пълномощно" за хора, които са на прага на недееспособността в информационната система на нотариусите, за да се знаят близките лица, които трябва да се търсят при сделки с тяхно имущество. Както и въвеждането на банковите пълномощни.Сега излезе промяната, с която се изисква от нотариуса удостоверение за платени всички данъци на автомобила. Като въведен в информационната система и договорите с МПС, данъчните лесно ще имат достъп и ще могат да се информират дали една кола е прехвърлена или не. Има и измами- автомобили на починали лица се прехвърлят, пак се представят фалшиви лични карти. Имаме подкрепата на прокуратурата специално за

Има и извънимотни измами, които са свързани с кадастрите, Имотния регистър. Става дума за точност на скиците, описанието на имотите.

 

Заговори се, че консули и посланици ще имат достъп до вашата система.

 

 

През пролетта наша колежка написа книжка за кметовете, (която отдавна е спряна от продажба и не може да се намери никъде, бел. моя) които имат функции на нотариуси и могат да извършват нотариално удостоверяване. Това помагало се раздаде на кметовете, за да не допускат грешки, които могат провалят сделки, да предизвикат съдебни спорове и т.н. Същото направихме безвъзмездно и за консулските служби - дарение от няколкостотин книги. Колежка от Бургас издаде такава специална безплатна книжка-помагало за техните нужди, за да им бъде в помощ. В чужбина живеят много българи, които имат нужда от различни удостоверявания. В бъдещ момент може да помислим да предоставим и безплатен софтуер, за да ги въвеждат и те в информационната система. Те могат да събират и такси за това. Ще се знае, че за един имот има заверено пълномощно за продажба не само от български нотариус, а, да речем, от американски. Това е стъпка по стъпка. Това е предвидено по закон - безплатен достъп на държавните институции. Дали сме достъп на МВР и на няколкостотин прокурора. Нека приключим първо с промените в Наредба 32.

Има предложения и за промени в Търговския закон- за заверка на протоколите, с които търговските дружества вземат решение за отчуждаване на недвижими имоти, както и за промени в търговските дружества. Това не е скъпа заверка- 5 лева е цената, а екземпляр остава при нотариуса. Така ще се възпрепятстват кражбите на фирми, които не са стотици, а хиляди. Ако протоколът на търговското дружество беше заверен, няколкостотин англичани щяха да влязат в жилищата си в Банско, а не да протестират в Лондон пред българското посолство. Това е елементарно и се прави отдавна в Европа.

Камарата неотклонно ще върви по концепцията си за комплексни промени за защитата правото на собственост, която е разработена и с участието на прокуратурата преди две години и половина. Промените не са откъслечни.

 

 

Научили се българинът да сключва семейни договори? Ще се наложат ли те у нас?

 

Брачните договори постепенно набират сила. За 2010 година те са около 1000, а през 2009 г. - под 200. И на Запад не повече от 20 - 30 процента от двойките сключват такива договори. В България проблемът е чисто психологически. Когато предварително се уредят имуществените отношения, издръжката на семейството, последиците при евентуален развод, много от проблемите на семейството отпадат. Всяка двойка решава сама.

 

Заговори се, че банковите плащания ще забавят сделките. Така ли е?

 

Тази промяна не беше приета. Ние я подкрепихме. Факт е, че България е единствената страна в ЕС, където още е възможно да се плаща в брой. Някой мисли, че така ще се насърчат инвестициите в имоти. Това не е наш проблем. Банковите преводи са не цел, а средство за борба с измамите, за точно установяване на данъчни задължения.

 

Какво предстои пред Нотариалната камара през 2011 г.?

 

Пак казвам- промените в Наредба 32 и информационната система на нотариуси. Искам още веднъж да подчерта, че достъпът до нея е безвъзмезден за всички държавни органи. При поискване Камарата раздава пароли в рамките на няколко работни дни.

-

Начало на блога

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1155

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.