30.11.2017 ДаллБогг ме измъчва - не знам защо

-

Изпратено до садистите от ДаллБогг с копие до множество адресати.

-

Subject: "ДаллБогг" ме измъчва - не знам защо
Date: Thu, 30 Nov 2017 23:09:21 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: adv_goranov@abv.bg, i.velkov.hq@dallbogg.com, info@dallbogg.com, rp@vn.prb.bg, GF <GF@gfund.bg>, s.chalakov@gfund.bg, bg_fsc@fsc.bg, delovodstvo@fsc.bg, corruption@fsc.bg, press@fsc.bg, pk_spvo@mvr.bg, press@mvr.bg, priemna@mvr.bg, rs_dobrich@abv.bg, sgp@prb.bg, so-sgp@sgp.prb.bg, vkp@prb.bg, rp_dobrich@prb.bg, comm-rep-sof@ec.europa.eu, Валя Ахчиева <otkrito@bnt.bg>, office_gp@prb.bg, vss@vss.justice.bg, ivss@inspectoratvss.bg, priemna@parliament.bg, infocenter@parliament.bg, priemna@justice.government.bgДО: Изп. дир. на ДаллБогг Росен Младенов, юрк. Иван Велков и адв. Тихомир Горанов

КОПИЕ ДО: Други компетентни институции и лица с молба да се самосезират според компетенциите си

Господа изп. дир. Младенов, юрк. Велков и адв. Горанов,

Отн. ДаллБогг ме измъчва втори месец вече - не знам защо

Днес от Добричкия районен съд ме уведомиха, че са получили молба от ДаллБогг, в която съм посочена като ответник по делото против несъществуващо лице с моето ЕГН и несъществуващ адрес в с. Росеново, Добричко, за прогласяване нищожност на застрахователния договор, обективиран в полица "ГО". В тази полица фигурират данните на несъществуващото лице от Росеново с моето ЕГН. Вие сте представили застрахователната полица в съда като незаверено копие и без подпис на застрахователя/брокера. Поисках Ви заверено копие. Мълчите. Цял месец мина оттогава и още не сте ми го изпратили. Поисках Ви и заверени копия от квитанцията за платена премия, от стикера, от зелената карта и - най-важното - от документите за ПТП-то, станало на 08.06.2017 с колата от тази полица. Вие продължавате да мълчите. Не знам защо сте решили да ме измъчвате по този начин.  Съдията може и да не знае, но Вие несъмнено знаете много добре, че подписът на застрахования или застраховащия няма значение, тъй като застраховките "ГО" могат да се поръчват и онлайн. Застрахователният договор влиза в сила с плащане на премията или първата вноска по нея. Затова при оспорване валидността на такъв застрахователен договор, първият въпрос е "Кой е платил премията?" Доказва се с квитанцията (къде е?). Вторият - кой е собственикът на колата. Намира се по номера на рамата (защо не сте го потърсили?).  А при ПТП в съда се представят куп документи (къде са?). Аз съм слаба, възрастна жена и съм много огорчена от Вашето необяснимо злоумишлено отношение. Не знам защо ме измъчвате. Не знам и дали наистина вярвате, че ако Ренета от Варна (аз) каже пред съда, че не е подписвала полицата, издадена на Рената от Росеново, съдът ще прогласи нищожност на застрахователния договор, обективиран в тази полица. Тук има думата и съдията, разбира се. Аз искрено се надявам, че поне тя - съдия Дженкова от ДРС - ще защити професионалния престиж на юридическата професия и няма да допусне разглеждане на подобно дело. Тя вече написа, че ще кредитира становището ми, а то е съвсем скромно - няма спор, няма правоотношения, няма страни. И ДаллБогг, и аз, сме пострадали от измама - съгласно Вашето авторитетно становище. 

С огромно притеснение и огорчение,

Измъчената Ренета от Варна, която Вие искате да изкарате фантома Рената от Росеново (не съм!)

Блог за застрахователната измама: http://softisbg.com/dannies_blog/post-131.html-------- Forwarded Message --------

Subject: Fwd: "ДаллБогг" застрахователен проблем
Date: Fri, 24 Nov 2017 12:49:20 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: rp@vn.prb.bg, GF <GF@gfund.bg>, s.chalakov@gfund.bg, bg_fsc@fsc.bg, delovodstvo@fsc.bg, corruption@fsc.bg, press@fsc.bg, pk_spvo@mvr.bg, press@mvr.bg, priemna@mvr.bg, rs_dobrich@abv.bg, sgp@prb.bg, so-sgp@sgp.prb.bg, info@dallbogg.com, vkp@prb.bg, rp_dobrich@prb.bg, comm-rep-sof@ec.europa.eu, Валя Ахчиева <otkrito@bnt.bg>, office_gp@prb.bg, vss@vss.justice.bg, ivss@inspectoratvss.bg, priemna@parliament.bg, infocenter@parliament.bg, priemna@justice.government.bg

Моля компетентните лица и институции да се самосезират според специфичните си компетенции по тази днешна статия в "Капитал"!

http://www.capital.bg/biznes/finansi/2017/11/24/3084048_dallbogg_zastrahovatelen_problem/

Из статията:
"... с инструкции от август 2017 г. "ДаллБогг" оказва натиск върху представители и кореспонденти как да изплащат обезщетения от негово име и да коригират сумите за пострадали. В резултат много от тях са прекратили взаимоотношенията си със застрахователя, като той няма представители в 25 членки на системата, което е основно изискване. А може би най-сериозното обвинение е, че в офертите си за попълване на тези дупки "ДаллБогг" предлага бонуси при изплащане на по-ниски компенсации на пострадали. Освен това застрахователят е обявил за невалидни 800 полици, по някои от които вече има настъпили и заведени щети, като отказва да признае покритие и бави плащания към кореспонденти с ненужни допълнителни изисквания."

Поздрави,
Ренета Стоянова, Варна
нарочена за застрахователен измамник от "ДаллБогг"
Моята история - класически пример за нарушаване на човешки права: http://softisbg.com/dannies_blog/post-131.html

ДаллБогг дела и измами: http://softisbg.com/dannies_blog/post-133.html

Моля ВСС или ИВСС да обърне внимание на съдиите в цялата страна, ако вече не го е направил, да не приемат незаверени копия от застрах. полици и да не бързат да обявяват нищожност на застрах. договори поради липса на съгласие или представителна власт, защото застрах. договор не е като договора за покупко-продажба. Също така, да оглеждат внимателно, дали на полицата има подпис на застрахователя/брокера. В моя случай в Добричкия съд е било прието точно такова незаверено копие, неподписано от застрахователя/брокера.

Eто полицата, приложена към исковата молба: http://softisbg.com/dannies_blog/zad-dallbogg-zhivot_i_zdrave_zastrahovatelna_polica_na_renata_izdadena_na_05012017.jpg

A ето и самата искова молба до Добричкия районен съд: http://softisbg.com/dannies_blog/08092017--.html (дали този порой от махленски клюки и недоказани клевети изобщо може да бъде наречен искова молба?).

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1422

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.