21.04.2006 Случаят "Крашевски" - условна присъда за доказана измама

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

 

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

-

НОТАРИУС №270 НЯМА ПРАВО ДА РАБОТИ В СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА

21.04.2006

Скандалният правист вземал по 5000 лева за заверка на фалшив подпис

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1076

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.