17.02.2017 Ограбен живот - bTV (с видео)

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

-

 

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

 

-

17.02.2017 Ограбен живот  bTV (с видео) Вълна от ужилени по схемата "Запис на заповед".

В единия случай интелигентен възрастен човек, бивш инженер, през 2011 става жертва на имотна измама (голям апартамент на Руски паметник в София) и тъкмо спечелва делото, го удрят със запис на заповед за 200 000 лв. Губи влог от 17000 евро и му правят запор върху пенсията - ще плаща, докато е жив, а след него децата и внуците му. И в двата случая полицията и прокуратурата бездействат.

"Какво да им кажа, казва се на хора, а те не са ..."

Това е война.  Някакъв нов вид, непознат досега. Без бомби и куршуми. Целта е същата, като на всяка война - грабителска цел, опустошителна. Заграбват се пари и имоти. Съсипват човешки животи.

Не е случайно това, че всички органи бездействат. Те просто са войници. Сигурно се изживяват като част от армията на победителите.

-

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

 

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1079

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.