Пръс-пръс със спрея на истината ...

Начало на блога

Обратно към Хуморески и гротески

.

Имаше преди години една комедия, в която се пръскаха със спрея на истината и изведнъж започваха да говорят само истината. Най-смешно беше с политиците.

.

Представям си нотариус 007, напръскан със спрея на истината ...

.

Из "Нотариус Иванов 007 в националния ефир"

.

... пръс-пръс със спрея на истината ...

.

- Апчих! Уфф!  О-оо, майната й на таа варненска бабичка, госпожа! Като е решено да й се краде земята, ще се краде. Мене никой не може да ме проверява. Аз съм НО-ТА-РИ-УС! К'вот аз кажа, туй е! Аз им казах там, на онеа, че сичките документи са биле изрядни. Не съм ги проверявал, я. Що да ги проверявам? От мене се иска само да подпиша. Отговорност ли? Ха-ха-ха! Кой ще ме проверява мене, бе? КОЙ? Абе к'ви закони, бе, ха-ха-ха! Ай стига глупости! Ако страните искат да им проверявам документите, требва изрично да ме замолат! Изрично и писмено, госпожа! Те това е закона! Сега ви замолвам да напуснете кантората, че имам много работа. (това е предполагаем откровен отговор, бел. моя, Р.С.)
.

              Забележка.   "Ако страните искат да им проверявам документите, требва изрично да ме замолат!" Визира се нелепото оправдание на нотариусите с чл. 22 от ЗННД. Нелепо, защото този член е в раздел "Други действия" на ЗННД, т.е. не се отнася за изповядване на сделки. Малко по-надолу в ЗННД е чл. 25  с 10 алинеи - това именно е членът за сделките. А чл. 22 се прилага, само ако някой помоли нотариуса да провери или състави някой документ, в т.ч. и нотариален акт, който обаче не е за сделка при този нотариус, а при друг. Гражданинът заплаща услугата и си заминава. Ако евентуално се върне и реши все пак да изповяда сделката при този нотариус, а не при другия, таксата не се събира (защото услугата вече е извършена), освен ако гражданинът дойде след повече от месец (тогава вече отново се таксува) - пише си го в тарифата за нотар. такси (вж. забележката към чл. 17 от Тарифата за нотариалните такси). Отделно, в ГПК има цяла глава 54-та, "Нотариално производство", където ясно са дефинирани задълженията на нотариуса и - забележете - в ГПК никъде не пише, че нотариусът трябва да изчака да го помолят, преди да изпълни задълженията си.

           Оправданието на нотариусите с чл. 22 ЗННД е все едно лекарите да се оправдават, че не са лекували пациентите си, понеже не са ги помолили изрично и писмено с какво и как да ги лекуват.

        Или пък все едно заклетият преводач да поставя името и подписа си като гаранция за верността на преводи, извършени от други преводачи, без въобще да ги проверява дали наистина са верни, а после да се оправдава, че не го били помолили изрично и писмено да ги провери. Или пък да поставя подписа си за верността на преводи от и на чужди езици, които не владее (допреди 20-тина години това беше широко разпространена практика в преводаческия бранш)

 .

 

Начало на блога

Обратно към Хуморески и гротески

-

За проследяване на нашия случай - вж Новини по делото с нашата имотна измама - последно засега: на 11.04.2024 е внесен обвинителен акт срещу три лица (нотариус 007 не е сред тях, т.к. "К'вот аз кажа, туй е! Аз им казах там, на онеа, че сичките документи са биле изрядни."). Образувано е НОХД № 723/2024 на РС-Плевен (бел. моя, 06.06.2024)

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2776

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.