Доколко нотариусът носи отговорност - дискусия от 2011

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

Този материал е част от Правила и пропуски в нотариалното производство

Източник: http://www.lawsbg.com/forum/index.php?topic=3853.0;wap2

 

-

 

борислав георгиев:
Имот със завещано вещно право за ползване (от 1991). След десетата година, позвателя си изважда Нотариален акт и продава имота на трето лице. Подадена е жалба, Районен и Окръжен съд потвърждават валидността на завещанието удостоверяващо правото на ползване и невалидността на Нот. акт. В момента продавача обжалва пред ВКС решенията на двата състава. Аз съм виждал този Нот. акт издаден от Нотариата. В него няма абсолютно никакви приложени документи, каквито съм виждал в Нот. актове - справки от кметството за собственост, за наследници, скици и т.н.
Въпроса ми е такъв - доколко Нотариуса издал Нот. акт на ползвателя, носи правна отговорност за направените разходи по делото ( то тече вече 4 години- за възстановяване на валидността на завещанието), защото според мен той прави "нередовен" документ. И оттук се задействат серията от съдебни инстанции и планина от парични разходи. Извинявам се ако не съм се изразил достъчно ясно, поради невладеене на правните термини.

1000:
Всичко зависи от доказателствата. Разходите по делото се поемат от загубилата страна. Нотариусът е действал по молба на продавача, т.е. трябва да си искате разходите от продавача.

борислав георгиев:
Не става въпрос за разходите, а за издаденият от нотариуса акт, извън всякакви основания. Аз имам испански нотариален акт и трябва да ви кажа, че е дебел 1 см., А4 листи. Имам и румънски и български нотариални актове - всички с поне 5-6 приложени документа, даващи основания за издаването му. ТОЗИ акт е едно пълно менте според мен ( в него няма упоменати НИКАКВИ законно изискващи се ДОКУМЕНТИ) и затова пак питам (ако може да ми се отговори) КОЙ е органа, контролиращ нотариусите, защото този същият нотариус например може да издаде нотариален акт за продажба и на Софийското летище, за 1000 лв. на цар Киро, ако ЦАР Киро ГО помоли ;D.
Поздрави

1000:
Нотариалната камара контролира нотариусите. Вие какво искате? Ако е само да се оплачете, можете да сигнализирате писмено нотариалната камара. Ако искате обезщетение, трябва да докажете размер на вреди.

В случай, че не можете да докажете вреди - арменският поп винаги е вариант.

борислав георгиев:
-- Благодаря, "стъпих" на пътечката и се ориентирах. Да се търси съдействие от  Нот. камара е умряла котка, още докато мярнах златния ланец на Председателя й на една снимка.
Аз ще разчитам на Мин. на правосъдието и т.н. От тук почерпих инфо:

http://www.notary-chamber.org/normativna_uredba.html
Закон за нотариусите и нотариалната дейност
 също и оттук
http://www.justice.government.bg/new/Pages/Anticorruption/Default.aspx
 и т.н.

Благодаря за съдействието !

-

Този материал е част от Правила и пропуски в нотариалното производство

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1102

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.