„Почти на 100 % преодоляхме възможността за измами с недвижими имоти в нотариалната дейност. Това е голямо постижение и спокойствие като даваме правна сигурност на обществото", заяви пред Gramofona.com председателят на Регионалната колегия - Бургас към Нотариалната камара Станка Стайкова.

Тя обясни, че от 2009 год. съществува информационна система, която нотариусите ползват. Това е електронният регистър „Единство", в който те въвеждат пълномощните с разпореждане на недвижим имот. По този начин, когато човек завери пълномощно за продажба на недвижим имот-ипотекиране, замяна или дарение, за да може нотаруиса да го приложи, първо трябва да го провери че съществува в системата.

Стайкова увери, че ако пълномощното не е въведено и не съществува, сделката няма да се изповяда.* (вж забележката по статията, бел. моя, Р.С.) „Това изискване даде възможност да се преодолеят възможностите за фалшифициране на пълномощните и за извършване на имотни измами. „От 2010 можем да виждаме снимката на лицето от личната карта, когато извършва действие с разпореждане на недвижим имот. С това ние пресякохме възможността да се фалшифицират личните карти и с лична карта и снимка на друго лице да се продаде даден имот", уточни нотариусът.

Стайкова припомни, че силата на имотната мафия в била до 2005-2006 год., когато масово са се фалшифицирали печати на нотариуси, пълномощни и лични карти. По думите, прави се всичко възможно в консулските служби също да се въведат пълномощни за разпореждане за недвижим имот, за да се пресече възможностите за измами от чужбина.

Когато консулът завери определено пълномощно за продажба на имот в България, трябва да го въведе в определена система. Задачата на българския нотариус ще бъде да го провери. „Това е най-голямата ни заслуга-да охраняваме правата на гражданите. Да знаят, че когато се явят при нотариус, всичко ще бъде спокойно и нормално и ще могат да разчитат на правна сигурност", подчерта Стайкова.