Да откраднеш фирма: 4 дни и 20 лв. повече

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами


-

Да откраднеш фирма: 4 дни и 20 лв. повече

Промените в търговския закон срещу кражба на фирми се оказаха прах в очите

13.01.2017

-

Седмица преди Коледа парламентът прие мащабни промени в Търговския закон, широко прокламирани като гаранция срещу кражбата на фирми. Изготвени от правосъдното министерство, те въвеждат утежнени изисквания към оформянето на решения на общото събрание.

От началото на годината приемането и изключването на съдружници, прехвърлянето на дялове на нов член, намаляването и увеличаването на капитала и избора на управител трябва да стават с нотариална заверка не само на подписите, но и на съдържанието на самото решение.

В последния момент, при обсъждането на промените на второ четене в комисия, е добавено едно изключение към това изискване, което на практика обезсмисля приетите промени. Според него, ако съдружниците запишат в дружествения договор, че подобна заверка при нотариус не е необходима, то изискванията за по-сложната процедура отпадат.

А за решение за промяната на дружествения договор пък не се иска нотариална заверка.

Така, ако следваме логиката на министерството на правосъдието и управляващите, че нотариалните заверки на подписи и съдържание са решението срещу кражбата на фирми, то след 1 януари, ако някой реши да открадне дружеството ви, то първо трябва да промени дружествения договор (за което не трябва удостоверение от нотариус) и след това да продължи с кражбата. Което може да го забави с четири-пет дни и да му струва 20 лева повече, колкото струва таксата за новото вписване.

Един проект с широки обещания

Проектът за промени в Търговския закон беше представен преди година от правосъдното министерство и в началото на лятото влезе в парламента, където беше приет в последните дни на годината.

Според анализ, представен от министерството, най-често кражбата на фирми става с няколко фалшиви документа. Предложената по-строга форма на заверка ще действа първо като "превенция срещу съставяне на неистински документи", а след това ще улесни "доказването при евентуален спор или ще улесни наказателното преследване, защото оригинал на оспорения документ ще се съхранява при нотариус". Длъжностните лица в Агенцията по вписванията ще трябва да правят проверка дали представените документи са вписани в информационната система на нотариусите.

Още при обсъждането на промените имаше редица критики за това, че те са палиативни и не само няма да решат проблема с кражбата на фирми, но и ще донесат вреди, тъй като ще затормозят бизнеса. "Всеки чуждестранен инвеститор, взел мъдрото решение да прави бизнес във все по-благоприятната българска среда, ще е принуден да навестява периодично родината ни, за да може да удостовери съдържанието на взети тривиални оперативни решения на дружеството, в което притежава дял. Но пък, като се има предвид тоталната липса на корупция, безупречната ни съдебна система, уникалната инфраструктура, изобилието на квалифицирана и евтина работна ръка и ниските данъци, това дребно неудобство едва ли ще спре прииждащите инвеститори", коментира адвокат Александър Иванов.

С уточнението, че оставя сарказма настрана, Иванов добавя, че "подобно изискване е в очевидно противоречие със защитената от правото на ЕС свобода на движение на капиталите и би било основание за започване на наказателна процедура срещу България от Европейската комисия".

В момента агенцията по вписванията предлага SMS известяване за всяко постъпило вписване по партидата на някое дружество. Предвиденият в закона тридневен срок дава възможност, в случай че има опит за злоупотреба, да се реагира, като се поиска спиране на вписването - проста и евтина процедура, която дава достатъчно гаранции на съдружниците, коментират юристи.

"С промените всъщност се задължава нотариусът да архивира документите по сделката. Това архивиране го възприемаме от Германия - при нотариуса остава екземпляр с автентични подписи, който се съхранява 10 години", коментира Димитър Танев, председател на Нотариалната камара.


"С промените всъщност се задължава нотариусът да архивира документите по сделката. Това архивиране го възприемаме от Германия - при нотариуса остава екземпляр с автентични подписи, който се съхранява 10 години", коментира Димитър Танев, председател на Нотариалната камара. Танев уточнява, че промените няма да са тежест за бизнеса, защото "таксата за заверка на съдържание е обикновена - тоест 5 лв.".

Да има следа

Именно заради такива и други критики в последния момент на промените е нанесена корекция, която обаче на практика ги обезсмисля. По време на заседанието на правната комисия думата взима Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България, който представя пълномощно от КРИБ и Стопанската камара да изрази позиция срещу промените. Това е странно, защото до този момент Министерството на правосъдието представяше проекта като такъв, поискан от бизнеса: "Това е една административна процедура, която вие им тропосвате на главата, вместо да работят, да произвеждат, да плащат данъци."

В крайна сметка е решено да бъде въведено изключението - по принцип се иска по-тежка процедура пред нотариус, но ако съдружниците решат друго и го запишат в дружествения договор, то подобно изискване няма. Важната подробност е, че в Търговския закон остава текстът от 1993, който казва, че дружественият договор се сключва в проста писмена форма, т.е. без заверка от нотариус.

"Промените в ТЗ всъщност поставят въпроси, защото сме още в началото, и е нормално, тъй като има различни детайли. Така например в понеделник с Агенцията по вписванията ще дадем съвместно становище по една инструкция. Има детайли относно удостоверяването на подписите относно съгласието - дали трябва да бъде едновременно, дали може да бъде в различни населени места. Налице са неща, които трябва да изчистим, и това е нормално, когато има една съвсем нова уредба", коментира председателят Димитър Танев.

Фирмите, които искат да си спестят тежката процедура и ходенето при нотариус, ще трябва да променят дружествения договор.

От Агенцията по вписванията коментираха неофициално, че към настоящия момент не се усещат проблеми заради промените.

Големият проблем...

"Няма нито едно осъдено лице за съставяне на истински документи или за информация с невярно съдържание и прокуратурата е съвършено безсилна, ако ще и 10 години да има наказание за лишаване от свобода за някого, да може извършителят да бъде съответно осъден от съдилищата", коментира по време на обсъждането адвокат Валя Гигова, експерт към работната група на правосъдното министерство.


Тя уточнява, че по време на обсъжданията в министерството са участвали двама зам.-главни прокурори, които са обяснили, че "при разследванията опират до това, че виждат едни хартии, които са ксерокопия на документи. Те казват ние не можем да си свършим работата добре като наказателно разследващи органи, защото го няма документа, който е обект на престъплението. И тогава ние чрез тях стигнахме до идеята да имаме документ в оригинал, който да знаем, че е на сигурно място,т.е. при нотариуса.

Промените едва ли ще решат този проблем, защото при тях най-често се използват бушони, т.е. налага се задълбочено разследване, много по-сложно от преследването на проста документна измама или престъпление.

Както при продажбата на фирми, така и при други подробни измами - от симулацията на несъстоятелности до имотните измами, разследващите не са показали, че имат капацитет да стигнат до ниво, по-високо от бушон. И всъщност това е онзи системен проблем, за който властимащите предпочитат да не говорят. Той за съжаление не се решава с промени в закони.

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами


--

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/983

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.