Съдия и адвокат от Костинброд мамят с апетитни имоти

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

-

-

Съдия и адвокат от Костинброд мамят с апетитни имоти
Vesti.bg,  30 октомври 2008

Престъпната схема е била разкрита от Инспектората на Висшия съдебен съвет и МВР. Засегнати са двама самотно живеещи възрастни, които нямат преки наследници, а притежават апетитни имоти в столицата.

-

Престъпна схема за имотни измами, е била разкрита от Инспектората на Висшия съдебен съвет и МВР, съобщи главен инспектор Анна Караиванова днес след първата делова среща между представители на министерството и Инспектората.

Извънредна проверка в Районния съд в Костинброд установила два случая на сериозни измами с недвижима собственост. Измамата засягала двама възрастни, самотно живеещи, които нямат преки наследници, но притежават апетитни имоти в столицата.

Престъпната схема изпълнили адвокат и съдия от Костинбродския съд. Те  изготвяли фалшиви завещания, след което предявявали граждански дела в съда на името на трети човек, който не е знаел за действията им. В единия случай замесеният в измамата бил в Либия, а при другия ? в Софийския затвор.

По думите на експерти 30 ? 40 % от прокурорските преписки в костинбродския съд са от адвоката, който е част от престъпната схема.

От Инспектората на ВСС заявиха, че ще накажат дисциплинарно съдията, но все още не могат да оповестят неговото име, тъй като продължава разследването.

Адвокатът пък е обявен за издирване, но е напуснал България.

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/955

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.