Нарастват случаите на имотни измами у нас

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

-

Нарастват случаите на имотни измами у нас
 1 юли 2009 18:03 | Автор: | Богдана Лазарова
Darik News

14 000 файла с разговори, подслушани със специални разузнавателни средства, бяха приложени по делото срещу Даниела Малинова. Бившата вече служителка на отдел „Стара архива" в Софийския районен съд бе обект на разследване повече от 4 месеца преди да бъде арестувана на 20 май 2008 г., а заедно с нея и адвоката Стефан Конакчиев. През това време деловодителката е засечена да говори с хора, за които МВР има оперативна информация, че са сред босовете на имотната мафия. С един от тях тя водела твърде интимни диалози, които всъщност се оказали кодови разговори, с които са се разбирали къде и кога да се срещат. Въпросният мъж и друг негов роднина се оказали роми. „Цялата ромска фамилия е в имотната мафия", твърдяха тогава разследващите.

Ето така започна разследването на една от групите, извършваща имотни измами. Деловодителката Даниела Малинова бе обвинена в унищожаването на оригинални нотариални актове и подмяната им с фалшиви и за връзки с имотната мафия. Само след три дни тя бе освободена срещу парична гаранция от 5000 лв.

На 30 октомври 2008 г. Инспекторатът на Висшия съдебен съвет разкри поредната престъпна група за имотни измами в изключително големи размери. Престъпниците се оказаха отново юристи - адвокат и съдия от Костинбродския районен съд.

Това са само два от многобройните случаи на имотни измами, жертви на които вече са станали голям брой граждани. В медиите са описани стотина случаи на такива измами, публикувани бяха фалшивите печати и щемпели на нотариуси и държавни служби. Данните на МВР сочат, че основните механизми, по които се осъществяват имотни измами, са три.

Първият: хората, които вършат измамата или живеят при измамения, или често му ходят на гости, имат достъп до неговите личните данни (име, ЕГН, точен адрес) и нотариален акт за собственост. Като се сдобият с личните данни, ако нямат достъп до оригиналния нотариален акт, отиват в службата по вписвания, където регистърът е публичен (не е необходимо пълномощно, за да се получат данни за имотите на лицето и какви са правата върху тях, дали не е налице съсобственост, ипотека и др.) След като вземат данни за нотариалния акт, могат да подготвят документите за изповядване на сделката с точните характеристики на имота. След това подставени лица се представят напр. за „служители от "Енергото" и под претекст, че трябва да се подпише договор за нов електромер, между папката с документи поставят и пълномощно (документът упълномощава даден човек да продаде имота, описан с точните параметри). Насрочва се дата за изповядване на сделката пред нотариус, като това обикновено се прави от купувача. Изготвя се фалшива лична карта с данните на действителния собственик на имота, но със снимката на друго лице, което се явява от негово име пред нотариуса, а той заверява вече подписаното пълномощно. Когато при нотариуса се занесе вече подписаното пълномощно, лицето показва фалшивата карта и заявява, че е съгласен с текста на пълномощното.

Обикновено нотариусите искат до вече положения подпис да се постави още един. Измамникът често подписва с лявата ръка или обяснява, че дясната му е гипсирана или пък че е навехната. Така се избягват характеристиките на оригиналния подпис. След като нотариусът завери пълномощното, обикновено се насрочва дата за изповядване на покупко-продажбата пред друг нотариус и с това пълномощно пълномощникът продава на друг недвижимия имот (апартаментът на нищо неподозиращия действителен собственик). Ако измамниците се интересуват от самия имот, повторна препродажба не се извършва, но ако се вълнуват от неговата финансова равностойност, ще бъде извършена нова покупко-продажба и в по-голямата част от случаите, като купувачите ще бъдат добросъвестни лица.

Вторият механизъм в първата си част е аналогичен на първия с тази разлика, че действителният собственик не полага подпис под пълномощно, а то е подписано с измислен подпис. След това се изготвя фалшива лична карта с данните на действителния собственик, но със снимката на човека, който ще се явява пред нотариуса за заверка на пълномощното. По аналогичен на горния механизъм, пълномощното се преподписва от нотариуса и се насроча дата за изповядване на покупко-продажба на имота пред нотариус. И двете страни по покупко-продажбата са измамници.

След като бъде извършена тази сделка, купувачът, станал собственик на апартамента, тегли кредит от банка, който обезпечава със "закупения имот". След като вземе чистите пари от банката, спира да плаща кредита, а апартаментът остава за банката. Изпълнението от страна на банката може да бъде спряно много трудно, тъй като тя е приоритетен кредитор, още повече че по-голяма част от измамените са хора с ограничени финансови възможности, които не са запознати със законите и процедурите и трудно могат да се ориентират и да си позволят да платят процент от цената на иска, който се изисква от съда за обявяване на последващите нотариални актове за нищожни. Те не могат да си позволят и адвокатските хонорари.

Третият механизъм - след като се снабдят с данните на собственика и документ за собственост върху имуществото, към което се стремят (за да се уверят в правото на собственост върху имота), се изготвя фалшива лична карта (по описания механизъм), като подготвят лицето от снимката на фалшивата лична карта да се яви пред нотариус. Там то трябва да заяви, че е съгласно да встъпи в ролята на ипотекарен длъжник по кредит, изтеглен от друго лице, като кредитополучател. По този начин апартаментът на действителния собственик е заложен без негово знание и обезпечава кредита, изтеглен или от някой от измамниците, или от човек, който прави услуга без да подозира, че е заложено имущество на собственик, несъгласен за това. След като получат сумата по кредита, измамниците спират да плащат вноските и банковите служители се насочват към ипотекарния длъжник, който до този момент обикновено не знае, че имуществото му е заложено в полза на банката.

Рязкото нарастване на броя на имотните измами вече застрашава и устоите на правната система, обяви заместник-председателят на Съюза на юристите в България Йосиф Герон. В една от схемите като подставени лица се използвали клошари, бедни възрастни хора или лица с психични отклонения. Наглостта на имотните престъпници стигнала и дотам да се завземат недвижими имоти без никакво правно основание. Имало хора, които просто си заграждат един терен, наемат охранителна фирма. Накрая намират един възрастен човек, който да твърди, че владее имота от 10 години и си е негов собственик по давност. Расте и броят на имотните измами чрез фалшиви записи на заповеди, по които уж едно лице се задължава за някаква голяма сума и като не я върне, имотът му се взема по схема, в която участват обичайно адвокати, а понякога и съдии. Но проблемът е, че много трудно могат да се уличат съдиите и нотариусите, защото те не са задължени да проверяват дали представяните пред тях документи са фалшиви.

Според прокурорите основният проблем е, че хората се оплакват много късно и обикновено когато измамниците вече са препродали няколко пъти имота им, коментира заместник районният прокурор на София и говорител на Софийската районна прокуратура Руси Алексиев.

МВР служители и магистрати призовават гражданите да отидат в съда и да проверят дали всичко с нотариалните им актове е наред. За да не се окаже, че имотите им вече си имат нови собственици.

 

 

 

---

alexander dimitrov - 03.08.2010 г. 17:41:52

настойник съм на психично болен и също така гелдам психично болната си майка и имам проблеми със сблъсък на Имотна мафия в София от няколко години. Лицето е осъдено от Българското законодателство в миналото и е сирийски гражданин с двойно гражданство, казва се Виктор Мартин Радев/Абдул Хамид Шамаа добре известен на Следствените органи, които бездействат. Той е осъден според чл. 250, 282, 284 и 304 от НК преди 1989 г. с влязла в сила присъда. Неговите фантомни фирми и поставени лица с фалшиви пълномощия успяват по най долен начин да заблудят и Съда. В интернет той има над 11 статий от наши журналисти, които са го раззследвали и всеки е описал него, като Спекулативна личност. Той има поставени лица в МВР, Прокуратура, Съд и в повечето органи на властта.Политическият му чадър е ДПС и се ползва с връзки на бившата наша държавна сигурност, заедно с корумпирани полицай, прокурори и съдий в сферата на съдебната власт. Тази мафия е Съдебно изпълнителна имотна мафия и се ползва от едно поставено уж лице Виктор Мартин Радев. Има над 20 съдебни дела и срещу мен си позволи нахалството да заведе наказателен процес благодарение на подкуп на д-р Руслан Терзийски - които е осъден за фалшиви експертизи и на дознателката Таня Брезина от 2 РПУ доказана измамничка превишила си правата по пр.пр. 1668/08 г. прикривайки доказателства, че това лице ВМР има 6-т ЕГН, различни подписи и също факта, че е брано психично болно лице по пр.пр. 254/08 г. при СРП и спрямо мен и болната психично обременена жена - майка ми е образувала нак.дело 8408/09 г. 2 с-в при СРС наср. за 4.11.2010 г. от 9.30, което се отлага вече за 4 път поради това, че ВМР трябва да отговори на въпросите на Съда:
1/ откъде има 6-т ЕГН, как името съвпада с друго лице
2/ защо на 80 от нот.актовете са с най-различни подписи и кой е неговият истински подпис. Ние оспорваме всички видове пълномощия на Огнян Петрож Лалов представляващ ВМР.
3/ оспорваме и пълномощия на адвокати
4/ оспорваме напълно невярната съдебна експертиза на д-р Руслан Терзийски относно майка ми Петруна Георгиева Димитрова
5/ оспорваме лъжесвидетелствуването на платените от Лалов свидетели.
Това са измами укрити в хода на следствието още по време на делото се установиха и скоро ще има отговор на Съда. Моля ви помогнете ми т. 0884/353-871 Ал.Димитро
в

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

-

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/947

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.