Баби разбойници мамят с имоти

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

-


Баби разбойници мамят с имоти  Гримирани и маскирани с перуки баби и дядовци играят главната роля в зачестилите през последните месеци измами с имоти
04 Февруари 2009, в-к "Монитор"

Мошениците се разминават само с глоба от 500 до 1500 лв.

Гримирани и маскирани с перуки баби и дядовци играят главната роля в зачестилите през последните месеци измами с имоти.
Преди да станат ключови фигури в отнемането на дома на неподозиращия опасността човек, възрастните хора са били подкупени от мошеници, които организират престъпната схема.
"Броят на ужилените по тази схема собственици над 60-годишна възраст от София и страната е нараснал значително през последните месеци." Това съобщи пред "Монитор" заместник-председателят на Съюза на юристите Йосиф Герон.
"Мошениците често плащат на стари хора, за да се дегизират като даден човек. Номерът минава, тъй като по принцип възрастните хора не са лесно разпознаваеми на снимките на личните си карти. Така нотариусите вадят от раз пълномощни на измамника да се разпорежда с даден имот, а дегизираното лице се разписва като собственик, че е съгласно."
Ужилените по тази схема са възрастни хора", обясни Герон. Според експертите един от начините, по които мошениците успяват да направят "издържано" копие на личната карта на бъдещата си жертва, е заснемане на документа, докато въпросният човек си го представя на някакво гише за услуга.
Най-разпространени са схемите, при които измамниците придобиват дадена къща или земя с фалшиви документи. Освен с подправени лични карти често се действа и с фалшиви пълномощни от нотариуси и завещания.
"Често престъпниците крадат жилищата на жертвите си точно след тяхната смърт. Мошениците проучват предварително старите хора, дори понякога ходят на погребението, за да се огледат за наследници", обясни още зам.-председателят на Съюза на юристите Йосиф Герон. По тази схема се появяват и подправените завещания, където подписите на собственика и нотариуса и печатите са фалшиви. В повечето случаи измамниците се представят за близки приятели на жертвата, която уж няма никакви роднини.
"Мошеникът до последно се опитва да "получи въпросния имот като наследство". Ако обаче впоследствие се появи някакъв роднина на починалия човек, завещанието мистериозно изчезва", заяви Герон.
Никой няма ясна представа колко са ужилените от имотни измами хора у нас. Причината - в съдилищата няма статистика за делата, които се водят срещу мошеници.
"Проблемът е, че няма статистика за делата. Но със сигурност броят на имотните измами става все по-сериозен", коментира адвокат Йосиф Герон. Според експертите броят на откраднатите по тези схеми имоти трудно може да бъде установен, тъй като съществуват случаи, при които ужилените не се усещат до смъртта си.
Друг проблем са дупките в законодателството, които позволяват делата да се проточват, а измамниците да бъдат наказвани само с глоба. В момента работна група от експерти, юристи и представители на Министерството на правосъдието и няколко неправителствени организации мъдрят промени в нормативните актове по идея на Миглена Тачева.
"Ако се докаже документна измама, наказанието по сегашната уредба е лишаване от свобода до 3 години. Но в повечето случаи делата завършват с административно наказание - глоба от 500 до 1500 лв.", обясни Йосиф Герон. Според него най-лошото е, че пострадалият не участва в наказателното производство и няма процесуални права.
"Прокуратурата трябва да бъде по-активна и като констатира неистински документи, да предявява граждански иск, без да чака приключването на наказателното производство. Ако се използва тази възможност, магистратите да предявяват граждански иск за отмяна на нотариалния акт, който е съставен на база на фалшивите документи, нещата ще стават много по-бързо. Тъй като предмет на доказване ще бъде само дали документът е истински или неистински", коментира още Герон.

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/946

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.