Имотната мафия продаде апетитни земи за 100 бона

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

-

Имотната мафия продаде апетитни земи за 100 бона

Klassa.bg, 14.11.2016

-

 Докато 59-годишния Левен Емилов от силистренското село Брадвари е в Турция, измамници фалшифицират личната му карта, вадят документи от институциите за имотите му, съставят пълномощно, уж подписано от него, заверяват го при кметски наместник от съседно село и накрая продават наследствените му ниви за 103 хил. лв.  Това показва разследване на в. „24 часа".

Купувачът е голяма фирма, която изкупува и обработва земеделски земи. И двете страни подават жалби в Икономическа полиция.  Това е само един от случаите на измами при продажба на земеделска земя, който показва, че има добре организирана и безнаказана до момента имотна мафия. Пострадали са стотици собственици и купувачи. От бранша призовават хората да бъдат по-внимателни и да се доверяват само на доказани фирми при такива сделки. 

Схемата е следната. Докато Левен е в Турция - той заминава на 28 август т.г. и се прибира на 15 октомври, на 13 септември в кметството на село Йорданово влизат двама мъже. Йорданово е само на десетина километра от Брадвари, в землището на което са нивите на Емилов.

Кметският наместник на Йорданово Ведат Сали, както и всеки на неговата длъжност, може да заверява пълномощни вместо нотариус. Нотариусите имат достъп до системата на МВР за проверка на валидността на личните документи, но кметовете не, макар че също могат да заверяват пълномощни.

Коментар. Кметовете нямат достъп не само до базата-данни на МВР, но и до регистър "Единство" съгл. чл. 9а от Наредба №32 за архивите на нотариусите. Някои кметове, като напр. бившият кмет на с. Гороцвет, Разградско, Иван Димитров, не знаят дори как се води общ регистър на нот. удостоверявания. Не знаят и как се извършва заверка на пълномощно за продажба на имот. Действително, по закон кметовете имат право да извършват нотариална дейност, но никъде в закона не пише, че имат право да я извършват в нарушение на закона, а на практика точно така се получава.

Покрай разследването на кмета на с.Галиче излязоха наяве някои от неговите порочни "нотариални" практики, но ако проверят и други кметове, със сигурност ще се окаже, че Ценко Чоков не е единственият нарушител на ГПК, ЗННД и Наредба №32 за архива на нотариусите.

Справка:

В статията "Кметът на Галиче Ценко Чоков даден на съд за нарушения като нотариус" се казва:

"При проверка на Общия регистър за нотариални заверки, удостоверяващи съдържание на документ, в специалните книги не се съхраняват 159 екземпляри на преписи от заверени пълномощни"

В "Правен свят":
"Освен това обвинителите са направили проверка на Общия регистър за нотариални заверки, удостоверяващи съдържание на документ и са установили, че в специалните книги по чл. 590 на ГПК, водени по години, не се съхраняват 159 екземпляра на преписи от заверени пълномощни за трансформация на право на собственост върху недвижими имоти."

В klubz.bg:
"Както е известно, селските кметове имат право да заместват и нотариус при сделки. При изпълнение на тази дейност се изисква създаване на архив, който включва общ регистър на нотариалните заверки, книга, в която се подреждат документите с удостоверено съдържание, печат и щемпели по образец." 

В "Дарик":

"Проверката ще обхване законосъобразността на действията на кмета на Галиче по удостоверяване подписи на частни документи, подписи и съдържание на пълномощни, както и верността на преписи и извлечения от документи и книжа. За целта трябва да е създаден архив, който включва регистър на нотариалните заверки, книга, в която се подреждат документите с удостоверено съдържание, печат и щемпели по образец. За извършване на нотариални удостоверявания от органите на местната администрация се събират такси в размерите, определени с тарифата за нотариалните такси, които задължително се внасят в бюджета на общината."

Това е практика от години, създадена за улеснение на възрастни хора, на които им се налага да пътуват до общинския или областния град, където има нотариуси. 

Коментар. Създадена за улеснение на хората по селата с цел да им се спести разкарването до града, тази практика се е обърнала на 180 градуса и се е получило нещо като "нотариален туризъм" - хора от големи градове (Варна, в случая с майка ми), по правило много възрастни, много болни и много трудно-подвижни, в т.ч. и инвалиди (като майка ми), "пътуват" до разни селца на 50-100 км от дома си (в случая с майка ми - на 120) да заверяват пълномощни за подготовка на документи за сделки и последваща продажба на всичките им имоти. Всъщност, "нотариалният туризъм" не съществува. Възрастните, болни хора никъде не пътуват, а стават жертва на измамници, които идват в дома им и ги прилъгват да се подпишат, без да прочетат документа. Само в главите на некадърни следователи, прокурори и съдии може да се формира "правният извод", че горките градски дядо или баба са ходили на майната си във възможно най-забутаното село за заверка на пълномощно, с което дават права на кого ли не (в случая с майка ми - на бегло-познато лице от София, при положение, че си има и син, и дъщеря, и 4-ма пълнолетни внуци, и утвърдена от години пълномощница-роднина, която изпраща рентата от 50-те дка ниви)  

Двамата мъже, които влизат в кабинета на Ведат Сали са Петър Петров от Монтана и още един, който се представя за Левен Емилов. Целта е Сали да завери пълномощно на Петров, с което Левен Емилов му дава право да се разпорежда със земите му. Ведат Сали няма как да провери дали упълномощителят е истински или фалшив. Така Петър Петров излиза от кметството в Йорданово с пълномощно. Оттам нататък схемата е много по-лесна. Преди да отидат за заверка на пълномощното организаторите вече са се сдобили със скици на имотите на Левен Емилов от съседната Община Кайнарджа (тук журналистите може би бъркат нещо; скица се издава след представяне на пълномощно и документ за собственост, бел. моя, Р.С.).

Нотариалните актове са извадили от Силистра. Услугата е достъпна за всеки гражданин след плащане на такса и молба по образец. (тук журналистите не са достатъчно прецизни; услугата "издаване на незаверено копие от нот. акт" е достъпна за всеки гражданин, но за нот. сделка е необходимо заверено, бел. моя, Р.С.) Вече с нужните документи в джоба Петър Петров започва да търси купувач. Свързва се по телефона с голямата компания, за която в региона се знае, че изкупува и обработва земи.

Предлага 3 ниви с общо 80 дка, които са собственост на Левен. Нищо неподозиращите брокери от компанията одобряват земята, договарят се и за цената.

Пълномощникът Петър Петров продава едната нива на 27 септември, само две седмици след като е станал представител на продавача с измама. Сделката е изповядана при нотариус и за пред институциите и за купувача всичко е законно. Два дни по-късно са продадени и другите 2 ниви.

За сделката реалният собственик на земята научава съвсем случайно. "Прибрах се в на 15 октомври. Няколко дни по-късно ми се обади арендаторът, който обработва земята ми. Той е братовчед на съпругата ми. И пита: "Бате, ти кога продаде нивите? Обадиха ми се от фирмата-купувач, за да уредим плащането на арендата". Отговорих, че не съм ги продавал и никога не съм имал такова намерение.

Свързахме се с купувачите. Оказа се, че са купили имотите ми от пълномощник, някой си Петър Петров. Не го познавам. Сделката е изповядана при нотариус", разказва Левен Емилов. След като научава, че нивите му са продадени отива в полицията и прокуратурата, за да подаде жалба за измама срещу неизвестния мъж, на когото данните стоят в документите по сделката. Разследването на прокуратура е на етап предварителна проверка (заформя се още един случай "с изключително голяма фактическа и правна сложност" за прокуратурата, хм-хм, бел. моя, Р.С.).

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/887

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.