2001 Злоупотребите с пълномощни са най-масовите измами

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

 -

 Оригинална публикация във в. "Капитал" Злоупотребите с пълномощни са най-масовите измами
В операцията винаги има замесен нотариус, посредник или адвокат
Бисера Станева

-
Темата за собствеността е една от най-деликатните и сантименталните за българина. През последните години обаче към нея неизменно е прикрепена като сянка и темата за измами с недвижими имоти. Независимо от факта, че информации за пострадали граждани от измамни схеми при сделки с имоти непрекъснато са на фокус, хората подминават проблема с доза съжаление към случилото се и с мисълта, че тях подобно нещастие няма да ги застигне. Ето защо въпреки наличието на подобен проблем хората не са достатъчно внимателни при придобиването на имот.

Проблем №1 - пълномощните

Най-честите случаи на измами с имоти са продажбата на чужди жилища чрез недотам действителни пълномощни. "Според мен поне 90 на сто от случаите на имотни измами са свързани с издаването и използването на неистинско пълномощно. Това е големият проблем, върху който трябва да се съсредоточи вниманието на обществото", е мнението на Красимир Влахов от Софийския районен съд. Според Елена Еленкова, председател на нотариалната камара, пълномощното би трябвало да се издава по изключение. "За съжаление в България пълномощното е много разпространено и аз го отдавам и на ниската такса - 3 лв. за изготвяне и 3 лв. за заверка. На практика това е една безплатна услуга в момента, която понякога се използва не съвсем почтено. Едно пълномощно представлява проект на бъдещия нотариален акт и ако се таксува върху материалния интерес, това ще говори за едно сериозно отношение, че действително има някаква нужда, която кара собственика да издаде пълномощното", обяснява Еленкова. Според нотариусите е несериозно някой да купи имот от упълномощител, без да се поинтересува и провери кой е действителният собственик.

Да, но схемата е отиграна

Най-често мишени при подобни измами стават психично болни, наркомани или зависими от алкохола хора и като резултат - и техните семейства. "За съжаление законът не предвижда никаква защита за тези хора и те често стават обект на измама", казват адвокатите. Стотици са случаите на измами, когато нищо неподозиращи собственици остават без имотите си, а други, също нищо неподозиращи хора, купуват имот, който се оказва, че не е собственост на продавача. Схемата за това е проста и за съжаление безнаказано и безотказно вече години наред работи в полза на измамниците. Обикновено след съставяне на пълномощното, което както се оказва, не е никакъв проблем, упълномощеният изповядва сделка първо сам със себе си и така в рамките на няколко дни жилището сменя собствеността си няколко пъти, докато в крайна сметка попада в нищо неподозиращ трети или четвърти по ред добросъвестен купувач. "Българинът има някакво трогателно доверие в документа, наречен нотариален акт, и обикновено стремежът му при сделка е да се сдобие с този титул за собственост, без да се замисли дали той му дава някакви права", казва Красимир Влахов. "Има едно основно положение в правото - от несобственик не могат да се придобият права. Така че имотната измама като резултат може да има началото на една продължителна съдебна бъркотия", смята той.

Измамени има - виновни сме всички

"Възможностите да се осъществи измама с недвижимо имущество са стотици и това го знаем", казва Христо Бойков, от Националното сдружение "Недвижими имоти". Според него въпреки това хората, от които зависи нещата да се променят, си затварят очите, защото проблемът е личен и си остава за този, който е измамен.
За да се осъществи измама с имот, винаги има замесен поне един нотариус, посредник или адвокат, казват пострадали от подобни измами граждани. "Имаме информация за 20-ина нотариуси само на територията на София, които са замесени при осъществяването на измами с имоти, обикновено те действат заедно с лица от ромски произход и интересното е, че документно всичко е перфектно и неоспоримо. Сведения за замесени агенции при нас няма", казва Александър Нешев, старши инспектор от Икономическа полиция. До момента обаче няма осъден за измама с имот. А нотариусите, за които се знае, че участват в подобни престъпни схеми, продължават да работят дори при повдигнато обвинение срещу тях. Според Христо Бойков не е редно само нотариусите да бъдат на прицел, а трябва да се погледне и към посредниците. "В крайна сметка нещата тръгват от брокерите, те са първите по ред при осъществяването на една сделка с имот, при тях се правят първите проверки на документите на имота и т.н. Като посредници обаче работят всякакви хора, това не са неграмотни хора, това са хора, които имат определени знания, определени възможности и ги прилагат в осъществяването на т.нар. измами", казва той.
Изводът, който може да се направи, е, че проблем има, а вината за това е... колективна!

-

1 коментар

Анонимен
12 авг 2009 14:40

кои са тези 20 нотариуси

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1340

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.