От 17 октомври нотариусите с нова система срещу измамите

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

-

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

-

От 17 октомври нотариусите с нова система срещу измамите

© Георги Кожухаров, Дневник

Димитър Танев, шеф на Нотариалната камара

От 17 октомври всички нотариуси ще се свържат в информационна система, съобщи шефът на камарата им Димитър Танев пред БТА. В нея те ще могат да проверят какви сделки с коли и имоти са изповядани във всяка точка на страната, както и какви завещания и пълномощни са съставени.


Нотариусите вече имат безплатен софтуер и компютри, така че няма да срещнат проблеми, каза Танев. Той определи ИТ системата като основна мярка срещу имотните измами. Другата идея на гилдията - да получат достъп до данните за документите за самоличност, вече се обсъжда от парламента.


Нотариусите настояват да им се дадат права в реално време да влизат в Националната база данни "Население", поддържана от Министерството на регионалното развитие и в Националния автоматизиран информационен фонд за българските документи за самоличност на МВР. Така за секунди те ще могат да установят чие е дадено ЕГН и истинска ли е личната карта, с която се явява пред тях страна по сделка за имоти.


Гилдията иска в закона да се запише, че е задължително при удостоверяването на документи, които ще се ползват за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот, нотариусът да направи справка в МВР и ГРАО. Това означава, че нотариус, който не направи проверката в базите данни, ще носи отговорност, ако клиентът му бъде измамен.

 -

 

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

-

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1061

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.