Танев: Възпирането на имотните измами ще се усети осезателно към края на 2011 (с мои забележки от 2017)

Начало на блога

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

-

Публикувано в този блог на 11.05.2017

Р. Стоянова

-

Танев: Възпирането на имотните измами ще се усети осезателно към края на годината

23 Юни 2011

Оригинална публикация - на адрес: http://www.cross.bg/tanev-registur-pulnomoshtno-1223304.html#.WRPoiOT-uOU

-


София /КРОСС/ Над 120 хиляди проверки в системата „Български документи за самоличност „ на МВР са направили нотариуси от февруари до юни тази година. Резултатът е над 30 предотвратени опита за имотни измами, стана ясно неотдавна на кръгла маса за имотните измами, организирана от Съюза на юристите. По повод на това разговаряхме с председателя на Нотариалната камара нотариус Димитър Танев. Той бе категоричен, че на практика нотариусите възпират от началото на тази година по-голямата част от имотните измами. Това е реалният резултат и този резултат ще се усети към края на годината.

 
-
 

Ако има сега случаи на имотни измами, тези случаи са от миналата година. Според председателя на Нотариалната камара на РБ Димитър Танев необходимо е съвместните усилия на институциите да продължат със създаването на електронен регистър на т-нар „последно пълномощно". Нотариус Танев е предложил и задължителен контрол на вписването на актовете за държавна и общинска собственост, защото все още тази собственост е скрита за широката публика. Каквито и мерки да се предприемат срещу измамите ,обаче юристите съветват задължително преди сделка да потърсите компетентна правна помощ.

Танев твърди, че една имотна измама може да стане като се фалшифицира документът за самоличност. Другият начин е като се фалшифицира документът за собственост и придружаващите го документи нотариалния акт и удостоверение за наследници. Нотариусът е длъжен да прави справка по базата данни от регистрите на населението. Не е вярно това, което се коментира, че нотариусът не бил длъжен да прави справка в Имотния регистър.

Забележка. Не е вярно, разбира се, но брокерите и адвокатите са напълнили интернет с дезинформации, че нотариусът не бил длъжен да прави никакви справки, а Нотариалната камара още не е излязла с официално опровержение. 

-

Нишата за измами, която остана, е при възрастните или социално слаби хора. Именно за тях предлагаме удостоверяванията, които се извършват да се консултират, не да се взима съгласие, да се консултират с близки или човек от социалните служби, това е тъй нареченото „последно пълномощно". При това пълномощно ще трябва да се консултират три лица преди да се извърши заверка на пълномощно, прехвърляне на имот, каквото и да е действие. Това го има в Германия, Австрия, Франция, каза Танев. В информационната система за пълномощни можем да въведем и този регистър. Предложението сме го внесли сме в Министерството на правосъдието още в началото на април [2011 г.], след разговор със зам.министър Жанета Петрова. Очаквам тя да сформира работна група. Сега ще го внесем отново, като ще го придружим с декларация, която приехме на кръглата маса, съобщи още Танев.

-

Забележка. Вече е 2017 г., а очакванията на Танев от 2011 още не са се изпълнили. Институциите работят изключително бавно и неефективно.  

-

Според него при тези измами важна превантивна роля играе и Законът за ограничаване на плащанията в брой, за което нотариусите толкова много са настоявали. Изключителното плащане по банков път означава , че е също една от гаранциите, че човек не може да бъде измамен, тъй като плащането се официализира.

-

Забележка. Плащането по банков път е уредено законово за всички суми над 10 000 лв. Има обаче един друг проблем.  Когато стане имотна измама поради груби грешки на нотариуса и съдиите от немай-къде признаят, че не е изпълнил задълженията си, го оправдават с липсата на пряка връзка между действията му и настъпилата вреда, понеже парите са били платени преди издаването на нотариалния акт, т.е. вредата е настъпила преди действията на нотариуса. Това е така, защото в нотариалните актове от край време стои дежурният текст, че сумата е платена.  За да може нотариусът да поеме отговорността си, този текст трябва да отпадне, а сумата да се превежда в специална сметка на нотариуса, както е във Франция например.

-

При регистър за пълномощните не може да се направи фалшиво пълномощно. Нотариусът е длъжен да въведе веднага представеното му пълномощно в информационната система, до която има достъп. Нотариалната камара е дала пароли на полицаи, дознатели, на 500 прокурори, които имат възможност в реално време да надникнат в регистъра. Потърпевши се притесниха след като бяха ограбени офисите на банки, хората бяха притеснени заради загубата на документи Най-големият брой измами ставаха с фалшиви лични карти.

-

Ако престъпник реши да направи фалшиво пълномощно, това също ще бъде възпряно, защото пълномощните са в този единен регистър и нотариуса може да го види.

Забележка. Ако е издадено от кмет или консул, няма да го види. За този проблем се сетиха чак тази година (2017), но го решиха половинчато - дадоха достъп на кметовете до регистъра, но оставиха консулите извън него, тъй като те са "територия" на МВнР.

-

Ако той реши да направи фалшиви придружаващи документи, тогава нотариусът ще направи справка и ще види фалшивите документи.

Забележка. В нашия случай всички придружаващи документи са фалшиви, но фалшификациите са направени от самите длъжностни лица - кмета, н-к зем. служба и нотариуса. Разследването е блокирано на-вече от лъжесвидетелските показания на нотариуса, че всички документи са били изрядни. Прокурорът е приел думите му на доверие. Н-к зем. служба пък си е признала, че са издали "преписи" от липсващи оригинали, но прокурорът е оставил нейните признания без коментар (без правен извод).    

-

 

Така че, дори и някой да притежава краден документ, такава измама вече не може да се случи.

Забележка. Напротив, най-лесно става измама с краден документ, защото е изряден. Докато измаменият се усети, че е жертва на кражба, имотът му вече е заминал. Затова навсякъде съветват - пазете нотариалните си актове. Интересното в нашия случай на имотна измама е, че пострадалата (майка ми) си пази нотариалните актове. Измамникът не е успял да се добере до тях, затова  решил да се снабди с предходни документи, невписани в Имотния регистър. От земеделската служба. Там обаче не съхранявали оригиналите. И станала тя, каквато станала ... вж какво казва Танев по нашия случай в предаването "Открито" на Валя Ахчиева.

-

Като се направи електронен регистър на т-нар „последно пълномощно", той ще създаде и една отчетност, за да може общината да знае къде живеят самотни хора, къде е това имущество, ако са хората без наследници, то може да премине в собственост на държавата и общината, да не отиде в ръцете на някой измамник. Така че общината може да държи под контрол чрез социалните си служби тези самотни хора, които нямат наследници, каза Танев. Според него в регистър са вкарани и всички завещания от 1998 година досега. Включихме се в европейския регистър на завещанията, дадоха ни не добра, а отлична оценка, коментира още Танев. Камарата на нотариусите предостави безплатно собствения си софтуер, който иначе на пазара струва над 2000 лв. на човек , пое инсталирането и транспортните разходи, за да може всеки да има електронен регистър, за да може да се случва всичко това, системата да е максимално сигурна.

Оттук нататък една част от законодателните промени, които сме предложили, касаят не толкова борбата с измамите, колкото възпиране на гражданско-правните спорове. Предложили сме примерно, едно оповестяване на предварителните договори. Това е при наличните продажби на „зелено", за които говорим. Предварителният договор при жилищата на „зелено" не е продажба. Има необходимост предварителните договори да не остават скрити, да се обявят и те. Изрично настояха от камарата, това е контрол на вписване на всички актове на държавна и общинска собственост. Това означава, образно казано една инвентаризация на държавната и общинска собственост, е мнението  на нотариус Танев.

-

Начало на блога

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1185

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.