Обяснения за "Гражданска отговорност" на автомобилистите

Начало на блога

 

Този материал е част от Статии за застрахователни измами

-

Много хубави обяснения от 2017/18 г. на сайта http://zastrahovamse.com/grajdanska, които потвърждават опасенията ми, че се търси жертва да плати вместо "ДаллБогг"!
-

"Когато автомобил няма валидна „Гражданска отговорност" и се окаже виновен за произшествие, парите за пострадалите се плащат от Гаранционния фонд. След това фондът търси по съдебен ред парите си от собственика на колата. В такива случаи спестяването на 200-250 лв. годишно костват на собственика искове, които могат да стигнат стотици хиляди. При валидна „Гражданска отговорност" застрахователят плаща обезщетенията и само в някои случаи има право да търси парите от собственика на автомобила, виновен за инцидента. Това са шофиране без валидна книжка, в нетрезво състояние и употреба на упойващи вещества.
-

Не забравяйте, че макар застрахователят да има ясно определени задължения, е възможно да откаже или да забави плащане. През това време пострадали при катастрофи биха могли да се обърнат към съда с искане виновният шофьор да плати. Затова е добре да избираме застраховка от компания, която е стабилна и няма практика да бави и отказва неоснователно плащанията.

-
    Какво покрива задължителната Гражданска отговорност и изобщо покрива ли някакви щети?
    Заъдлжителната застраховка "Гражданска отговорност" покрива отговорността на собственици, държатели и ползватели на МПС, за причинените неимуществени и имуществени вреди на трети лица, в това число пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по пътищата, във връзка с притежаването и/или използването на МПС. Лимитите на отговорност по застраховката са еднакви за всички застрахователни компании и са както следва: 1. За неимуществени вреди, в следствие на телесно увреждане или смърт: а) 2 000 000 лв. за всяко събитие при едно пострадало лице; б) 10 000 000 лв. за всяко събитие при две или повече пострадали лица. 2. За имуществени вреди - 2 000 000 лв. за всяко събитие."
-
Често задавани въпроси
Здравейте! Колата ми има редовна застраховка ГО. Когато колата се кара от друг правоспособен шофьор, без мое присъствие, в случай на ПТП, застраховката ГО важи ли, или трябва да съм му дал пълномощно?
              Когато автомобилът се управлява на територията на страната от друго лице, което е обичаен водач и е различно от собственика, не се изисква пълномощно и при настъпване на ПТП компаниите изплащат обезщетение. Пълномощно се изисква задължително, ако автомобилът ще се управлява извън страната от друго лице и при преминаване на границата контролните органи изискват представянето му.

-
Претърпях пътен инцидент в страна на Европейския съюз.Имам зелена карта, като при попълването на констативния протокол изкараха мен виновен.Въпросите ми са: 1.Какви действия трябва да предприема от тук нататък при положение за виновен? 2.Покрива ли зелената карта щетите на другия водач?
             Здравейте! По принцип застрахователят на пострадалия водач ще се свърже с вашия застраховател и/или с Националното Бюро на Българските Автомобилни Застрахователи, което е част от международната система „Зелена карта". Препоръчително е да запознаете вашия застраховател със събитието и да го запознаете с наличните обстоятелства и документи.
          Значи и застрахователят на пострадалия румънец в "моя" случай трябва да се е  свързал с ДаллБогг и/или с НББАЗ. Интересно, кой ли е запознал ДаллБогг със събитието и с наличните обстоятелства и документи? (бел. блогър)
-
Здравейте, ще ви бъда благодарна ако ми отговорите на следния въпрос: Пострадал при ПТП като пасажер возещ се на задната седалка настъпило в Румъния при сблъсък на български лек автомобил с румънски може ли да предяви претенция за причинените имуществени и неимуществени вреди към застрахователя на българския лек автомобил тъй като той се е возил в него, а вече бг застрахователя да си търси платените от него пари от румънския застраховател чиито шофьор е бил виновен.
              Здравейте, При ПТП в държава от ЕС с автомобил с чужда регистрация, особено при пострадали лица, е необходимо задължително първо да повикате полиция, която да състави протокол за ПТП. В протокола трябва да е описан инцидента, автомобилът на виновния водач - регистрационен номер, марка, модел, както и номер на застраховката Гражданска отговорност; име на застраховател, както и държава, в която е издадена (в протокола, който ми изпрати ДаллБогг, няма данни за него и България; няма данни и за мен; как ли е решил че колата е моя? - аз изобщо нямам кола, не съм шофьор, бел. блогър) . По възможност може да изисквате и копие на застраховката. Ако в съответната държава не е задължително посещението на полиция, можете да попълните Двустранен протокол с тези реквизити, задължително подписан от виновния водач. Единият вариант за предявяване на претенции е по възможност директно в Румъния в офис на застрахователната компания на виновния водач. Ако нямате такава възможност, претенциите може да предявите към представителя за България на компанията на виновния. Можете да откриете пълен списък с представителите за уреждане на претенции в България на сайта на Гаранционен фонд: http://guaranteefund.org/bg/ . Ако не откриете съответния представител на застрахователя на виновния автомобил, можете да се обърнете към НББАЗ (Национално бюро на българските автомобилни застрахователи) за съдействие.
 
-
Здравейте, преди месец и половина претърпях ПТП,при което другия водач бе виновен.Съставихме двустранен протокол и така задействах процедурата по завеждане на щета в Застрахователната компания.Минах огледи на автомобила както и на другия,което бе преди точно месец и оттогава единствената информация,която ми дават от компанията е,че щетата е в счетоводен отдел.Звъня безброй пъти в този отдел,но никой ме отговаря а на единния телефон не можели да ми дадат информация относно това,кога ще ми се изплати обещетението.Междувременно не са ми поискани нито допълнителни документи,нито каквото и да било.Въпросът ми е,колко време може да продължава това нещо и към кого да се обърна в такъв случай?
               Здравейте, входирайте писмена жалба и изискайте писмен отговор от застрахователната компания. В случай че и след това отговорът не Ви удовлетворява, може да се обърнете към Комисията по финансов надзор или комисията за защита на потребителя.
-
Здравейте.Въпросът ми е в какъв срок след катастрофа се правят оглед и снимки на автомобила?
              Здравейте, При възникване на ПТП е необходимо да регистрирате събитието на телефона на застрахователната компания, към която ще предявите претенция за обезщетение. Служителят на компанията е длъжен да Ви даде инструкции за последващите процедури, огледът и изискуемите документи.
-
До колко време се изплаща застраховка от бул инс защото чакам 3ти месец
              Здравейте, Стандартният срок за изплащане на обезщетение е 15 работни дни. Законово установеният срок за окончателно произнасяне по претенция по Гражданска отговорност е до три месеца(чл. 496, ал. 1 от КЗ).
-
Имам заведена щета в Булинс от 06.02.2018г. Още не ми е изплатено обезщетение, а 3 месечния законов срок изтече. Моля за съвет?
                 Здравейте, Можете да посетите офис на Застрахователя за справка по заведената щета. Ако отговорът на Компанията не Ви удовлетворява, Ви съветваме да се консултирате с адвокат, специализиран в Застрахователното право.
-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1671

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.