Montalk, Разпознаване на извънземната дезинформация
превод Хари Стоянов
Електронно издание в pdf формат. За прочитането му е необходим Adobe Reader!
Към библиотеката

Разпознаване на извънземната дезинформация

(cc) Montalk
Разпознаване на извънземната дезинформация
, 2009
превод © Хари Стоянов, 2010

Поръчайте pdf книги, готови за отпечатване с принтер

Цялата книга можете да изтеглите
тук (585 KB).
Препоръчително е да щракнете с десния бутон на мишката върху горния линк и от изскочилото меню да изберете: Save Target As... или Download With (...), ако имате инсталирана специална програма за download
Разпознаване на извънземната дезинформация
Част I: Разкриването на извънземен живот е предстоящо. Общ преглед на най-важните типове извънземни. Възможност за разбиране мотивите на извънземните. Какво наблюдение разкрива техните способности
Част II: Всепроникващият, но таен по естеството си извънземен контрол. Жетва на енергия и импланти. Програмиране на ума. Свръхизмерна манипулация. Въздействие върху масовото съзнание с цел да се повлияе върху времевата линия
Част III: Естеството на дезинформацията. Разпознаване на дезинформацията. Средства за дезинформация: канализатор, наблюдател от разстояние, вътрешен човек, официално лице, учен, похитен, контактиран, пряко съобщение. Заговори, които може да не изискват явен ръководител
Част IV: Дешифриране ядрото на извънземната дезинформация. Подробен анализ на специфичен пример. Скрита последователност зад противоречиви сценарии
Част V: Анализ на главните типове извънземни и на това какви роли биха играли в един сценарий на световна измама. Възможни сценарии на измама. Тенденции, предвещаващи това, което предстои. Защо сега? Запазване на свръхизмерния контрол
Част VI: Значението на позитивната духовност. Система на класификация за извънземни и двуземни. Характеристика на позитивните хуманоидни извънземни. Двуземни технологии. Различаване на позитивните извънземни от враждебните самозванци. Възможни варианти на проблематично бъдеще. Решения. Заключение
Избрани източници и други източници


За по-малко от десетилетие човечеството ще се изправи пред неоспоримо публично разкриване на извънземното присъствие. Критичният избор, който следва, ще доведе до трагични последствия, ако се направи от невежество, объркване, слабост или отчаяние. Затова, трябва да се направи информиран избор, за да се защити свободата на човечеството. Тази книга е за придобиване на прозорливост, необходима при бъдещите отношения с извънземни сили, чрез разбиране и вземане поука от настоящите им методи на измама. Трябва да предвидим евентуалната извънземна измама, така че да можем да я парираме.

Да се различат миролюбивите от агресивните извънземни е лесно. По-труден въпрос обаче е как да се открие разликата между позитивните извънземни и негативните такива, които се правят на позитивни. Този въпрос е важен, защото проучванията показват, че не всички извънземни фракции са искрени или вземат присърце най-добрите ни интереси. Ако враждебните сили коварно имитират доброжелателните такива, то всеки, отказващ да приеме такава възможност, отваря врата на измамата. Онези, които задълбочено проучват извънземното присъствие, неизбежно ще стигнат до заключение, че такива измамници има вече тук на Земята, водещи психологическа война срещу нас, за да сразят проницателността ни и да създадат сред населението растящо желание за тяхното предстоящо пристигане и лидерство.