/©\ Softis
Варна 9010, ул. "Георги Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1;
Моб. тел.: (088) 8438166, (088) 8609072
Skype: harry_stojan, Viber: 00359888438166
ПРЕВОДИ
Връщане към заглавната страница на български

Плащане към "Софтис"
ЦЕНОРАЗПИС ОТ 01.01.2021 г. Обяснителни бележки към ценоразписа
• Крайна цена в левове (ДДС не начисляваме съгл. чл. 113, ал. 9 от ЗДДС)
Писмен превод / стр.
(1 стр. = 1800 знака)

Спешни поръчки

От/на английски език

12,00 лв. 18,00 лв.

От/на хърватски език
От/на сръбски език
От словенски език
От македонски език

20,00 лв. 30,00 лв.

На словенски език
На македонски език

30,00 лв. 50,00 лв.
Устен превод / час


От/на хърватски език
От/на сръбски език

60,00 лв.
  /©\ Увод EN         Увод БГ         Курсове         Връзка с нас         Библиотека