Връщане към страницата с ценоразписа на "Софтис"

Обяснителни бележки към ценоразписа на "СОФТИС"
  • Единичната цена е за една стандартна страница, която се равнява на 1800 знака с интервалите (в статистиката на MS Word -> File -> Properties -> Statistics: Characters (with spaces), а в OpenOffice Writer -> File -> Properties -> Statistics: Number of Characters):
  • Минимална цена: Това е цена за превод, по-малък от една страница. При превод до половин страница цената е за половин страница. При превод, по-голям от половин страница, но по-малък от 1 стр., се прилага цена за 1 страница. Тази минимална цена не се прилага при официални преводи на документи, където минимална цена е съответната цена за 1 страница.