5-дневен курс по английски език

Връзка с нас Към Езиково обучение - ценоразпис Към заглавната страница на български

Подходящ за начинаещи, които трябва да се подготвят по най-бързия начин, както за всички, които са изучавали англ. език, но са го позабравили. В продължение на 5 дни се провеждат по 2 уч.ч. на ден. Цена - 60 лв. 

Програма на курса

Ден 1
Теория: азбуката, числата до 100, глаголите "съм" и "мога"
Практика 1: Слушайте и повтаряйте (най-важните 20 думи)
Практика 2: Слушайте и повтаряйте (числа, дати, цени)

Ден 2
Теория: частите на речта
Практика 1: Слушайте и повтаряйте (най-важните 250 думи)
Практика 2: Слушайте и повтаряйте (кратки диалози)

Ден 3
Теория: увод в английската граматика
Практика 1: Слушайте и повтаряйте (аудиотестове)
Практика 2: Слушайте и повтаряйте (песнички)

Ден 4
Теория: глаголни времена - първа част
Практика 1: Слушайте и повтаряйте (аудиотестове)
Практика 2: Слушайте и повтаряйте (първа аудиокнижка)

Ден 5
Теория: глаголни времена - втора част
Практика 1: Слушайте и повтаряйте (аудиотестове)
Практика 2: Слушайте и повтаряйте (практични разговори)

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2576

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.