Миливой Болобанич, Как да разпознаем примките на Лукавия
превод на български език: Хари Стоянов
Електронно издание в pdf формат. За прочитането му е необходим Adobe Reader!
Към библиотеката

Миливой Болобанич, Как да разпознаем примките на Лукавия
© Миливой Болобанич
Как да разпознаем примките на Лукавия

превод Хари Стоянов © 2017Цялата книга можете да изтеглите
тук (0.8 MB).
Препоръчително е да щракнете с десния бутон на мишката върху горния линк и от изскочилото меню да изберете: Save Target As... или Download With (...), ако имате инсталирана специална програма за download


КАК ДА РАЗПОЗНАЕМ ПРИМКИТЕ НА ЛУКАВИЯ
ПРЕДГОВОР
ПРЕДГОВОР КЪМ ИТАЛИАНСКОТО ИЗДАНИЕ
Молитва към св. Архангел Михаил
УВОДНИ ДУМИ
ЧОВЕШКИ ВЪПРОСИ
БОГ СЪЗДАТЕЛ
САТАНА
СЪЗДАВАНЕ НА ЧОВЕКА
ПАДЕНИЕТО НА ЧОВЕКА
НОВИЯТ АДАМ И НОВАТА ЕВА
ХРИСТОС И САТАНАТА
ИЗКУШЕНИЯ В ПУСТИНЯТА
ИСУС В ЕВАНГЕЛИЯТА И ЗЛИТЕ ДУХОВЕ
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА САТАНАТА ДНЕС
ОСОБЕНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА САТАНАТА
ПО КАКВИ НАЧИНИ ЧОВЕК ПОПАДА ПОД ОСОБЕНИ ДЯВОЛСКИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ
ЗАЩО БОГ ДОПУСКА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЗЛИЯ ДУХ
САТАНАТА И НЕГОВИТЕ ПРИМКИ
ОТКЪДЕ СЕ ВЗЕМА ВЛИЯНИЕТО НА САТАНА­ТА В ЖИВОТА НА ОТДЕЛНИЯ ЧОВЕК
ОКУЛТИЗЪМ И МАГИЯ
КАК ДА СЕ ОСВОБОДИМ ОТ ВЛИЯНИЕТО НА САТАНАТА
Заключителни думи на автора
РАЗГОВОР ЗА ДУХОВНАТА ОБНОВА
Молитви за душевно и телесно изцеление
СЪВЕТ ОТ АВТОРА
ЛИЧНО ПОСВЕЩЕНИЕ НА ПРЕСВЕТОТО СЪРЦЕ ИСУСОВО
ЛИЧНО ПОСВЕЩЕНИЕ НА БЕЗГРЕШНОТО СЪРЦЕ МАРИИНО
ИЗПИТ НА СЪВЕСТТА
ГРЕХОВЕ СРЕЩУ ДЕСЕТТЕ БОЖИ ЗАПОВЕДИ
ДУМИ ЗА ПОДКРЕПА
ЛИТЕРАТУРА
СЪДЪРЖАНИЕ
       Днес съществуват много книги, които говорят за Лукавия и неговото влияние.
       Като се има пред вид фактът, че хората четат много малко, необходима ни е една кратка книга, която просто и ясно да изрази същественото. Как да разпознаем примките на Лукавия, които днес обилно са разпространени навсякъде?
       Не бива да затваряме очи пред тази тъжна действителност: никога преди вярата не е претърпявала такова вероотстъпничество на Стария континент. Тук съществува математическа зависимост: с намаляване­то на вярата расте суеверието.
       Ето, това са нашите хора, които изоставиха църквата и се обръщат към врачки, гледачки на карти, лъже ясновидци; това са нашите хора, които изостави­ха християнския живот на молитвата и светите тайнс­тва, а вместо това се обръщат към окултните практи­ки, особено към спиритуалистичните сеанси и сата­нистките секти; и всичко това вършат заради пълно незнание за фаталните последици, които произтичат от това, не само за вечния живот, а и за този, земния; получават много тежки смущения, които не могат да бъдат разпознати и лекувани от лекарите. Необходимо е да бъдат отворени очите на хора­та, но, за съжаление, трябва да признаем, че в това наше време дори свещеничеството не е достатъчно за­познато и не е напълно потопено във вярата и като та­кова рядко има способността да схване или помогне на онези, които търсят изход.
       Ето защо, с голямо удовлетворение поздравявам този кратък преглед, препоръчвам го както на свещени­ците, така и на лаиците, преди всичко на онези, които имат отговорната задача за възпитанието и онези, кои­то работят с младежки групи. Засегнатите теми са онова, което е най-важно, най-първостепенно и най-полезно да се знае. Разговорът на края на книгата е пълен с жизне­на сила. Постига желаната цел чрез изкусни отговори на най-честите въпроси, които хората си задават.
       Изборът на молитви в книгата е много полезен.
       Да не забравяме, че основа на всичко и, всъщ­ност, най-ефикасната превенция е да живеем непре­станно в Божията милост, молитва, участие в св. меса и приемане на тайнствата.
       Добре е винаги да си спомняме думите на Исус: „И тия знамения ще придружават повярвалите: в мое име бесове ще изгонват“.
       След тези думи всички можем да казваме мо­литви за освобождение от влиянието на зли духове. И ако са изговорени с вяра, имат силата за пълно осво­бождение от влиянието на Лукавия и уроките.

                   дон Габриеле АМОРТ,
                   Екзорцист на Римската епископия,
                   Зам. председател на Международното сдружение
                   на екзорцистите