Хари Стојанов, Српски језик за напредне почетнике
уџбеник
Хари Стоянов, Сръбски език за напреднали начинаещи
учебник
Електронно издание в pdf формат. За прочитането му е необходим Adobe Reader!
Към библиотеката И. Иванова, Сръбски език за начинаещи И. Клайн, Граматика на сръбския език

Srpski jezik za napredne pocetnike
© Хари Стојанов
Српски језик за напредне почетнике
, 2007.
© Хари Стоянов, Сръбски език за напреднали начинаещи, 2007

Как да поръчате учебника в pdf формат за отпечатване
вижте тук.

Целия учебник за разглеждане на екран можете да изтеглите тук (1 MB).
Препоръчително е да щракнете с десния бутон на мишката върху горния линк и от изскочилото меню да изберете: Save Target As... или Download With (...), ако имате инсталирана специална програма за download
Српски језик за напредне почетнике. Предговор
Обнављање градива (1)
Лекција бр. 1. Ново на тржишту: растегљив стан.
 • Презент помоћног глагола хтети. Футур (будуће време).
 • Аорист
  Лекција бр. 2. Башта у соби.
 • Трпни глаголски придев.
 • Промена личних заменица.
 • Негативни облици код футура
  Лекција бр. 3. Вожња на тротинету.
 • Промена именица женског рода које се завршавају сугласником.
 • Глаголски прилог садашњи
  Граматичке вежбе 1.
 • Трпно стање (пасив)
  Лекција бр. 4. Европска порозна 'спољна граница'.
 • Промена именица мушког рода које се завршавају на '-ин'.
 • Промена именица женског рода на '-(с)ка' које означавају географска имена
  Лекција бр. 5. Настанак пасте за зубе.
 • Прилози
  Лекција бр. 6. Српски путеви.
 • Промена неких једносложних именица мушког рода.
 • Промена присвојних заменица (мушког и средњег рода првог и другог лица једнине)
  Обнављање градива (2).
 • Списак глагола изведених од 'ићи' / 'лазити'
  Лекција бр. 7. Златни кавез за кумове.
 • Властите (особне) именице (промена властитих именица)
  Лекција бр. 8. Википедија.
 • Поређење (компарација) придева
  Лекција бр. 9. Какву воду пију становници Србије?
 • Генитив
  Лекција бр. 10. У Бугарској и вода лечи.
 • Инструментал
  Лекција бр. 11. Сеоба секвоја.
 • Датив
  Лекција бр. 12. Зашто волим своју отаџбину?
 • Акузатив
  Обнављање градива (3).
 • Промена показних заменица 'овај' и 'тај'
  Лекција бр. 13. Бол у леђима утиче на меморију.
 • Локатив
  Лекција бр. 14. Самит САД и ЕУ у Бечу
 • Уџбеник Српски језик за напредне почетнике намењен је Бугарима који уче српски језик као страни језик (није обавезно да су студенти славистике). Да бисте користили овај уџбеник препоручљиво је да познајете основне принципе српског правописа, особине српске интерпункције и основне особине српског изговора, као и основне граматичке теме.

  Структура лекција овог уџбеника је класичка: оригинално штиво, речник уз штиво, вежбе и граматика. Понекад вежбе садрже и додатно штиво. На почетку уџбеника и после сваких шест лекција има обнављање градива које је усмерено углавном превођењу са бугарског на српски језик.

  Речници уз штива садрже српске речи и изразе написане ћирилицом и латиницом са означеним нагласцима и превод тих речи и израза на бугарски језик. Вежбе обично садрже питања у вези са текстом, превод са бугарског на српски, као и друга логичка и граматичка питања, а понекад и упознавање са додатним текстом – читање, превод на бугарски, препричавање. Уз сложеније граматичко градиво такође иду вежбе.