Softis Web Site
ПРЕВОДИ НА ДРУГИ КНИГИ
• От Хари Стоянов:  

      Справочник на потребителя на MS-DOS 3.1 

      Игор Мандич, Градската митология в прозата на Момо Капор 

      Montalk, Неконвенционално знание за начинаещи  

      Montalk, Разпознаване на извънземната дезинформация  

      Миливой Болобанич, Как да разпознаем примките на Лукавия  


      Блаже Конески, Увод към Граматика на македонския книжовен език  

      Иван Клайн, Граматика на сръбския език  

      Ирина Иванова, Учебник по сръбски език за начинаещи  

      Ларкен Роуз, Най-опасното суеверие  
  /©\   Увод EN        Увод БГ          Преводи          Курсове          Връзка с нас