Момо Капор, Фолиранти
Роман, превод Хари Стоянов
Електронно издание в pdf формат. За прочитането му е необходим Adobe Reader!
Към библиотеката BG Latinica

Foliranti Korica
© Момо Капор
Фолиранти
, 1974
превод © Хари Стоянов, 1983

Поръчайте pdf книги, готови за отпечатване с принтер

Цялата книга можете да изтеглите
тук (1.0 MB).
Препоръчително е да щракнете с десния бутон на мишката върху горния линк и от изскочилото меню да изберете: Save Target As... или Download With (...), ако имате инсталирана специална програма за download
Заглавни страници
УВОД
ЕДНО
ДВЕ
ТРИ
ЧЕТИРИ
ПЕТ
ШЕСТ
СЕДЕМ
ОСЕМ
ДЕВЕТ
ДЕСЕТ
ЕДИНАЙСЕТ
ДВАНАЙСЕТ
ТРИНАЙСЕТ
ЧЕТИРИНАЙСЕТ
ПЕТНАЙСЕТ
ШЕСТНАЙСЕТ
СЕДЕМНАЙСЕТ
ОСЕМНАЙСЕТ
ДЕВЕТНАЙСЕТ
ДВАЙСЕТ
ДВАЙСЕТ И ЕДНО
ДВАЙСЕТ И ДВЕ
ДВАЙСЕТ И ТРИ
ДВАЙСЕТ И ЧЕТИРИ
За Момо Капор

Momo Kapor

Моята книга - това е опит отново да се свържа с изгубените приятели и с всички онези, които съм познавал някога, проследявал съм част от пътя им и съм ги губел от поглед
...това преди всичко трябва да бъде книга-писмо, последен опит още веднъж да ги събера
...в моята книга всички онези, които съм обичал, ще бъдат отново млади и изпълнени с чудесна лудост, отново ще имат всички зъби и цялата си коса и онази борбена енергия, онова въодушевление, което е невъзможно да се изпунтира