Записи на уроци по говорна практика

Записи на уроци по говорна практика за ориентиране на желаещите да провеждат такива занятия

 

-

1998 Това е най-старият ми запис. Разговарям с 18-год. ученичка, която по-късно завърши филология и стана учителка по английски език.

-

 

Записи с деца 2008-2012 (от 2012 г. насам вече не се предлага говорна практика за деца) The grass is green. How many circles? I've got a robot (песен)

Happy birthday, Mary! What are you doing? Bety is ill. Hello, welcome to our club!

Who is the winner? Can I go to the shopping centre?

Interwiew with Cindy Cat (сценка - детето е злото куче, аз съм котката Синди)

Interwiew with Mandy Mouse (сценка - аз съм злото куче, детето е мишчицата Манди)

The Three Little Pigs (приказка - детето я чете, аз се обаждам само в по-кулминационните моменти)

Аз разказвам позната приказка със запъване, уж не мога да се сетя за думата, а детето подсказва

We Wish You a Merry Christmas (песен) Is it true that ...? (познавателната игра) 

-

2011 Тук е записан само моят глас - чета от Cambridge Vocabulary for IELTS - за всички, които искат да чуят как чета

-

29.09.2011 Урок по говорна практика на английски език с млада жена

Задавам различни въпроси, а тя отговаря. Атмосферата, както винаги, е доста свободна - и двете се смеем.

-

13.12.2016 1-ва част

Урок по говорна практика на английски език с млад мъж. Работим по учебник, но често се отклоняваме от материала и разговаряме свободно за всичко, което ни хрумне.

-

13.12.2016 2-ра част

Тук първо обясняваме значението на думите от списъка с нови думи към урока, а после правим устни упражнения. Както винаги, не се придържаме строго към материала, а разговаряме свободно за всичко, което ни дойде на ум.

-

15.12.2016 1-ва част

Тук дискутираме току-що прочетена история за студентка, която заспала на изпита от изтощение, и си споделяме лични спомени от студентските години.

-

15.12.2016 2-ра част

Тук обясняваме значението на думите от списъка с нови думи към урока.

-

26.01.2017

Млад мъж прави устни упражнения, аз му помагам. Смесваме английски език с български.

-

28.01.2017

Пак устни упражнения с моя помощ. Смесено английски и български.

-

29.01.2017

Тук правим диктовка. Това е изключение от говорната практика. При нея не правим диктовки. Всъщност правим, но не писмени диктовки, а т.нар. устни: аз чета или си измислям нещо, а ученикът повтаря след мен, без да пише. В случая ученикът настоя диктовката да бъде класическа, писмена, и аз отстъпих.

-

09.02.2017 откъс 1

Устни упражнения с моя помощ. На английски и български.

-

09.02.2017 откъс 2

Тук упражняваме неправилните глаголи.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1040

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.