Хари Стоянов, Мислите в главите
Гимназиален роман
Електронно издание в pdf формат. За прочитането му е необходим Adobe Reader!
Към библиотеката BG Latinica

Gimnazijata
© Хари Стоянов
Мислите в главите

1976

Поръчайте pdf книги, готови за отпечатване с принтер

Цялата книга можете да изтеглите
тук (0.6 MB).
Препоръчително е да щракнете с десния бутон на мишката върху горния линк и от изскочилото меню да изберете: Save Target As... или Download With (...), ако имате инсталирана специална програма за download
Заглавни страници
ЧАСТ I
Първа глава СВОБОДНИЯТ ЧАС
Втора глава РАЗБУНТУВАЛИЯТ СЕ КЛАС
Трета глава КОНТРОЛНОТО
Четвърта глава ПРЕКЪСНАТИЯТ ЧАС
Пета глава ГОЛЯМОТО МЕЖДУЧАСИЕ
Шеста глава ПОДСКАЗВАЧЪТ
Седма глава БОЛНАТА МЕРИ
Осма глава УЖАСЪТ НА ГИМНАЗИЯТА
Девета глава ГОСПОДАРИ НА ПОЛОЖЕНИЕТО
Десета глава СКОРОСТТА НА РЕАКЦИИТЕ
Единадесета глава ВЪЛНЕНИЯ
Дванадесета глава НЕОЧАКВАН ГОСТ
Тринадесета глава ОБЯСНЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНА
Четиринадесета глава СКАНДАЛ
Петнадесета глава ТАЙНАТА НА ЕЛИТО
Шестнадесета глава НЕСПОДЕЛЕНА ЛЮБОВ
Седемнадесета глава НОВИ НЕЩА
Осемнадесета глава СТРАННА ФИЛОСОФИЯ
Деветнадесета глава ГРУПОВА РАЗХОДКА
Двадесета глава УРОК ПО ВЪЗДЪРЖАНОСТ
Двадесет и първа глава БЕЗГРИЖНОСТ
Двадесет и втора глава ЗАГРИЖЕНОСТ
Двадесет и трета глава ТРЕЗВЕНИТЕ
Двадесет и четвърта глава СЛАБОСТ
ЧАСТ II
Първа глава ИСКРЕНИ ЧУВСТВА
Втора глава ПРИЗНАНИЕ
Трета глава ИЗНЕНАДА
Четвърта глава ИНТРИГА
Пета глава ВАЖНИ ВЪПРОСИ
Шеста глава ХОБИ
Седма глава НЕПРИЯТНОСТ
Осма глава ДУШЕВНА БОРБА
Девета глава БЕЗСЛЕДНО ИЗЧЕЗНАЛ
Десета глава ДЖАБОЛОТО
Единадесета глава ПРИЯТЕЛКА
Дванадесета глава ВОЛЯ
Тринадесета глава КЛЕВЕТА
Четиринадесета глава ТРЕВОГА
Петнадесета глава НЕОЧАКВАНА СРЕЩА
ЧАСТ III
Първа глава НЕУНИФОРМЕНИТЕ
Втора глава ОПИТ ЗА ОТМЪЩЕНИЕ
Трета глава НЕРВИ
Четвърта глава ОТСТЪПНИЦА
Пета глава ПРОВЕРКАТА
Шеста глава КАТО ГРЪМ
Седма глава ДВАМА ПРИЯТЕЛИ
Осма глава ПРЕКЪСНАТИЯТ РАЗГОВОР
Девета глава МАРИНА
Десета глава ИЗКЛЮЧЕНИТЕ
Единадесета глава САМ
ЕПИЛОГ
Me on June 13th 2004
Авторът е започнал този роман, когато е бил в единадесети клас - през 1973-1974 г. Завършил го е през 1976 г., няколко дни преди да започне да следва славянска филология в СУ.В класа настъпи суматоха и докато десетина души прескачаха през чиновете, новата учителка по основи на комунизма се вмъкна в стаята.
- Ученици! Защо не сте в редици? Подредете се! – извика тя.
Всички се спогледаха, някои се изсмяха. Откъде накъде пък подредени в редици! Това не се практикуваше в техния клас. И ето ти, идва някаква си нова учителка и на това отгоре не се гледа каква е малка, ами се перчи, идва ти, и – подреди се в редица!